Oferta pracy

Młodszy specjalista ds. badań mikrostruktury materiałów i przyrządów do Zakładu Charakteryzacji i Diagnostyki Struktur Półprzewodnikowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

 • aleja Lotników 32/46, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 9 miesięcy temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

aleja Lotników 32/46

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie badań nad mikrostrukturą materiałów oraz przyrządów półprzewodnikowych

 • z wykorzystaniem wysokorozdzielczej transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM, HRTEM) oraz technik pokrewnych (dyfrakcja elektronowa, EDS)

 • procesy FIB (ang. Focused Ion Beam) w tym wykonywanie preparatów dla transmisyjnej mikroskopii elektronowej

 • obsługa skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM)

 • analiza wyników, tworzenie raportów i publikacji

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, wykształcenie średnie i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo wykształcenie średnie branżowe 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym (preferowani absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku: fizyka, elektronika, inżynieria materiałowa lub pokrewne)

 • znajomość podstaw krystalografii

 • ogólna znajomość metod doświadczalnych fizyki ciała stałego

 • gotowość do ciągłego zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

 • dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziane

 • ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia (fizyka, elektronika, inżynieria materiałowa lub pokrewne)

 • doświadczenie w pracy z transmisyjnym i/lub skaningowym mikroskopem elektronowym

 • dobra znajomość fizyki półprzewodników

 • umiejętność programowania

To oferujemy

 • pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R,

 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego,

 • zatrudnienie na umowę o pracę,

 • pewne, regularne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i zaangażowania,

 • dobre wprowadzenie, przeszkolenie i wsparcie zespołu profesjonalistów,

 • pracę w przyjaznej atmosferze.

O nas

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające szczegółowy opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego potwierdzające spełnianie wymagań i zdolność do wykonywania obowiązków wskazanych w niniejszym ogłoszeniu o naborze,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg studiów, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze (na późniejszym etapie).