Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Młodszy Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji i Analiz Ryzyka

BNP Paribas Bank Polska S.A.O firmie

 • Kasprzaka 2, Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło dzień temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Młodszy specjalista (Junior)

Działamy w pierwszej szóstce największych banków w Polsce. Naszym klientom dostarczamy rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym, oraz szereg produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych i kredytowych, dzięki czemu pracownicy mogą budować swoją ścieżkę kariery w różnych obszarach.

W funkcjonowaniu naszego biznesu kluczowy jest obszar IT, w którym pracownicy mogą być odpowiedzialni za budowanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem Bigdata, Cloud oraz AI, jak również rozwój nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych, modernizację i utrzymanie infrastruktury serwerowej i sieciowej, wsparcie użytkowników i wiele innych. Bank jest środowiskiem bardzo dynamicznym i pełnym wyzwań, dającym możliwość współpracy z największymi firmami z branży IT jak Apple, Google, Microsoft, Amazon czy Oracle oraz z szeregiem innowacyjnych startupów zarówno z Polski jak i ze świata.

Młodszy Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji i Analiz Ryzyka

Zapewniamy pracę w super Zespole, obecnie realizowaną w 99% w sposób zdalny.

Nasz zespół realizuje zadania związane z organizacją IT bezpieczeństwa, ochroną informacji, bezpieczeństwem stron trzecich, zarządzaniem ryzykiem IT&security, komunikacją opartych o najlepsze praktyki oraz standardy. Współpracujemy z większością jednostek w Banku oraz z odpowiednikami Grupowymi. Dlatego zachęcamy , dołącz do Naszego Zespołu a zdobędziesz możliwość poszerzenia wiedzy i doświadczania z zakresu bezpieczeństwa w czołowym banku w Polsce. Będziesz miał też możliwość realizacji zadań we współpracy z Grupą BNP PARIBAS.

 • Realizacja zadań wynikających ze Polityki Bezpieczeństwa Informacji i dokumentów z nią związanych
 • Wspieranie przygotowania oraz opiniowania projektów wewnętrznych regulacji bankowych w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych
 • Uczestnictwo w procesie zarządzania incydentami bezpieczeństwa
 • Uczestnictwo w procesie zarządzania odstępstwami od zasad bezpieczeństwa
 • Wspieranie realizacji procesu wykonywania analiz ryzyka bezpieczeństwa
 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów preferowane o specjalności bezpieczeństwo teleinformatyczne, bezpieczeństwo wewnętrzne lub inne związane z ochroną informacji
 • znajomość zagadnień z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • znajomość wymagań norm z serii ISO/IEC 27000
 • zainteresowanie tematami związanymi z bezpieczeństwem informacji
 • ogólna znajomość przepisów obowiązującego prawa związanych
  z bezpieczeństwem informacji i IT, w szczególności w obszarze instytucji finansowych
 • techniczna z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • bardzo dobra znajomość aplikacji pakietu MS Office, w szczególności
  MS Excel
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji o charakterze oficjalnym, jak
  i tworzenia dokumentacji wymagającej tzw. lekkiego pióra
 • Zdolności analityczne i organizacyjne
 • Umiejętność pracy w zespole i wysoka komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pracę zdalną a po pandemii model hybrydowy
 • Możliwość współpracy z wiodącymi specjalistami z obszaru bezpieczeństwa IT
 • Dostęp do wiodącej technologii oraz szerokie możliwości rozwoju kompetencji
 • Możliwość rozwoju kariery na ścieżce eksperckiej lub menedżerskiej w różnych obszarach Banku
 • Samodzielne stanowisko pracy pełne wyzwań i ciekawych projektów
 • Realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów.

Klauzula obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”)  z siedzibą w Warszawie (01‑211), ul. Kasprzaka 2. 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z:

 • wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji i wnioskiem o zatrudnienie w Banku lub innej spółce z siedzibą w Polsce albo za granicą, wchodzącej w skład grupy kapitałowej do której należy Bank BNP Paribas Polska S.A (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie pozostałych danych),
 • przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • spółki z grupy kapitałowej BNP Paribas. Szczegółowy wykaz dotyczący tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku (https://www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce) oraz w oddziałach Banku,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Banku w zakresie wykorzystywanej infrastruktury IT, w tym dostarczające elementy infrastruktury IT,
 • firma medyczna współpracująca z Bankiem w zakresie wykonywania wstępnych badań lekarskich.

 

Bank przekazuje Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe są przekazywane do Indii, USA oraz Izraela na podstawie wiążących reguł korporacyjnych tj. Zasad korporacyjnych w sprawach kadrowych (BCR), Standardowych Klauzul Umownych wydanych przez Komisję Europejską oraz decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Z dokumentami, na podstawie których dochodzi do transferu danych, można zapoznać się na stronie http://b2e.group.echonet/pid113970-lid11/regulacje-dotycza-ce-rodo.html.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w systemie rekrutacji przez okres rekrutacji oraz 30 dni licząc od daty zatrudnienia

W przypadku rezygnacji z podjęcia zatrudnienia w Banku profil kandydata usuwany jest z systemu rekrutacji w przeciągu 14 dni licząc od daty  zawiadomienia Banku o rezygnacji.

 

Jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata w aktualnych i dalszych procesach rekrutacyjnych.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO).

 

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Bank przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

 

Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: [email protected].

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank)
i podmioty z Grupy BNP Paribas (o jakich jest mowa w przekazanej przez Bank informacji)  moich danych osobowych oraz danych osobowych członków mojej rodziny zawartych w mojej aplikacji złożonej w systemie rekrutacji  w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu zatrudnienia. Zgoda obowiązuje przez przyjęty przez Bank okres wskazany w dokumencie  informacyjnym lub do odwołania.”

CV powinno zawierać dane wskazane w art.221§1 Kodeksu pracy, w szczególności: identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia); kontaktowe; o wykształceniu (ukończonych szkołach, studiach, szkoleniach, kursach); kwalifikacjach zawodowych (umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym); przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych).

Zamieszczając w CV inne dane, w szczególności dane wrażliwe (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,  przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) oraz naciskając przycisk Aplikuj i przesyłając CV - wyrażasz  zgodę na przetwarzanie przez Bank w procesie rekrutacji innych danych, w tym danych wrażliwych.

Ogłoszenie archiwalne