Ta oferta pracy jest nieaktualna od 167 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Specjalista ds. Bezpieczeństwa SIEM

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 03.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  W związku z intensywnym rozwojem PGE Systemy S.A., w chwili obecnej poszukujemy kandydatów na stanowisko:  Młodszy Specjalista ds. Bezpieczeństwa SIEM
  Miejsce pracy: Warszawa

  Numer referencyjny: GKPGE/SYS/02/2019

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

  • Administrowanie systemem klasy SIEM
  • Monitorowanie procesu podłączania nowych źródeł logów
  • Implementacja zaprojektowanych reguł i korelacji
  • Współudział w opracowywaniu, wdrażaniu i testowaniu przypadków użycia systemu SIEM
  • Opracowywanie procedur i instrukcji na potrzeby funkcjonującego systemu SIEM
  • Monitorowanie i przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa i funkcjonowania systemu
  • Monitorowanie stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego na poziomie GK
  • Nadzorowanie, obsługa administracyjna dedykowanych systemów i rozwiązań bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • Współpraca z członkami zespołu w zakresie opracowywania zmian w systemach bezpieczeństwa
  • Współdziałanie z analitykami L1, L2 i L3 Zespołu CERT w celu szybkiej i skutecznej analizy zdarzeń
  • Utrzymanie aktualności i efektywności wewnętrznych procedur bezpieczeństwa oraz skryptów postępowania dla analityków w systemie SIEM
  • Udział w działaniach związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa IT GK

  Profil idealnego kandydata:

  • Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze utrzymania systemów bezpieczeństwa
  • Wykształcenie wyższe lub w trakcie – preferowana informatyka lub pokrewne
  • Szeroka wiedza w zakresie bezpieczeństwa systemów, aplikacji i sieci
  • Znajomość aspektów bezpieczeństwa systemów Linux lub MS Windows
  • Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa sieciowego oraz narzędzi służących do monitorowania zagrożeń sieciowych
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne poruszanie się w dokumentacji technicznej oraz udział w specjalistycznych szkoleniach i kursach
  • Mile widziane posiadanie certyfikatów technicznych z zakresu bezpieczeństwa
  • Gotowość do poddania się procesowi pozyskania poświadczenia bezpieczeństwa umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych o klauzuli, co najmniej „Poufne”

  Ze swojej strony gwarantujemy:

  • Stabilne zatrudnienie
  • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
  • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • Atrakcyjny pakiet socjalny
  PGE Systemy S.A. informuje, że w procesie rekrutacji ma prawo przetwarzać zakres Państwa danych określony w Kodeksie Pracy w art. 22¹ tj.: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dane te są przetwarzane przez PGE Systemy S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. ze względu na obowiązek prawny.
   
  Informujemy, że wysłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających szerszy zakres danych osobowych niż wskazany w Kodeksie Pracy traktowany jest przez PGE Systemy S.A. jako oświadczenie woli kandydata do pracy o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie wszystkich danych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych. W przypadku niewyrażenia zgody prosimy o nie wysyłanie dokumentów (Nie wybieranie opcji „aplikuj”). Informujemy, że zgoda może zostać odwołana w każdym momencie poprzez kontakt z PGE Systemy S.A. na adres wskazany w pkt I klauzuli informacyjnej. Wszelkie dane, które wykraczają poza zakres określony w Kodeksie Pracy w art. 22¹, kandydat przekazuje dobrowolnie, a PGE Systemy S.A. przetwarza te dane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody kandydata na przetwarzanie tych danych.

  Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać klikając w przycisk

  aplikuj

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie (00-833), przy ul. Sienna 75.
  1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym w PGE Systemy S.A. jest Paweł Mościcki pod adresem e-mail: [email protected] lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
  2. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego
   z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
  3. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji bądź do momentu odwołania zgody. W przypadku, gdy Administrator uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.
  1. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody
   na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
  1. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  1. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.