Ta oferta pracy jest nieaktualna od 97 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Specjalista ds. funduszy unijnych

 • Gdańsk, Malbork, Pruszcz Gdański, Starogard Gdański, Tczew, pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 18.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   
  Edoradca – dynamicznie rozwijająca się firma konsultingowa, świadcząca kompleksową usługę w zakresie pozyskania i realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych, specjalizująca się w projektach inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych opartych o innowacyjność i nowe technologie. Właściciel funduszu Aligo Capital współpracującego z pomysłodawcami, szukającymi kapitału, doradztwa, wsparcia, aby skomercjalizować swoje projekty– poszukuje profesjonalnych kandydatów na stanowisko:
  Młodszy Specjalista ds. funduszy unijnych
  Miejsce pracy: Tczew
  PDE/DPP/09/2018
  Miejsce pracy: Gdańsk (okolice), Malbork (okolice), Pruszcz Gdański (okolice), Starogard Gdański (okolice), Tczew

   

  Główne zadania:

  • Uczestnictwo w spotkaniach z klientami firmy w celu poznania koncepcji projektu, analizy i oceny pod kątem kryteriów danego konkursu.
  • Samodzielne opracowywanie koncepcji projektów (produktów, technologii, prac B+R, finansowania, strategii sprzedażowej i marketingowej) ich modyfikacji, rozwijania w celu dostosowania do wymogów konkursu oraz zwiększenia skuteczności pozyskania dofinansowania.
  • Stała współpraca z klientami w celu zebrania niezbędnych załączników do projektu, w tym stałe doradztwo w pozyskiwaniu/opracowywaniu dokumentów stanowiących wymagane załączniki do wniosku.
  • Samodzielne opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i wytycznymi programowymi.
  • Przygotowanie klientów do uczestnictwa w Panelu Ekspertów.
  • Zarządzanie informacją do projektów, współpraca z zewnętrznymi podmiotami (OOŚ, analityk finansowy, ekspert naukowy, rzecznik patentowy etc.).
  • Kontakt z instytucjami wdrażającymi programy unijne i krajowe.
  • Przygotowywanie uzupełnień do dokumentacji aplikacyjnej, protestów, odwołań lub innych dokumentów w przypadku negatywnej oceny projektów zgodnie z obowiązującą procedurą odwoławczą danego programu.
  • Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach operacyjnych zespołów projektowych oraz spotkaniach zespołu przygotowania projektów.


  Od aplikujących kandydatów oczekujemy:

  • Wykształcenia wyższego (preferowane: ekonomia, finanse, marketing lub techniczne
  • Mile widziane doświadczenie w świadczeniu usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw z sektora MŚP,
   w tym z zakresu funduszy unijnych.
  • Umiejętności zarządzania czasem własnym.
  • Umiejętności ustalania priorytetów oraz dbania o szczegóły.
  • Umiejętności analitycznych i umiejętności formowania koncepcji zmian poprawiających efektywność.
  • Wysoką umiejętność zrozumienia priorytetów biznesowych.
  • Doskonałe umiejętności komunikacyjne w zarządzaniu relacjami z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
  • Proaktywnej postawy do pracy i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań.
  • Wymagane czynne prawo jazdy kat. B.

  W zamian oferujemy:

  • Stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się organizacji o wysokich standardach działania.
  • Umowę o pracę lub kontrakt do wyboru.
  • Pakiet opieki medycznej i ubezpieczenia na życie.
  • Współpracę z zespołem specjalistów posiadających bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w licznych innowacyjnych projektach.
  • Pakiet szkoleń wdrożeniowych oraz szkolenia kompetencyjne z wyznaczoną ścieżką rozwoju zawodowego.

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV poprzez przycisk Aplikuj w tytule maila proszę wpisać nr referencyjny PDE/DPP/09/2018.

  Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Edoradca Sp. z o.o. SK z siedzibą w Tczewie (83-110) przy ul. Kubusia Puchatka 5/12 w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników spółki Edoradca Sp. z o.o. SK.”

  Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Edoradca Sp. z o.o. SK z siedzibą w Tczewie (83-110) przy ul. Kubusia Puchatka 5/12 jako pracodawca;
  2. kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
  5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2020r.
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Edoradca Sp. z o.o. SK. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
  8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Edoradca Sp. z o.o. SK