Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Młodszy specjalista ds. innowacji i rozwoju

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCHO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 4 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Agencja Badań Medycznych jest państwową osobą prawną odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, powołaną ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych. ABM jest podmiotem, który ma tworzyć innowacyjny system opieki zdrowotnej. Jej funkcjonowanie przyniesie wymierne korzyści dla pacjentów - pozwoli ocenić, które nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne powinny być stosowane dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.

ABM będzie prowadziła działalność analityczną w zakresie oceny podejmowanych decyzji i ich wpływu na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Opracowane analizy pozwolą na przedstawienie konkretnych rozwiązań, dzięki którym system opieki zdrowotnej będzie mógł funkcjonować w bardziej wydajny sposób.

Wspieranie rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz przyczynianie się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny to najważniejsze cele, jakie zostały postawione przed nowo utworzoną Agencją Badań Medycznych, której główną rolą będzie zapewnienie finansowania dla analiz i badań klinicznych w ochronie zdrowia.

Młodszy specjalista ds. innowacji i rozwoju

ROLA W ZESPOLE:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań medycznych i technologicznych na rzecz systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Zakres obowiązków będzie zróżnicowany w zależności od zajmowanego stanowiska (młodszy specjalista/specjalista/starszy specjalista/główny specjalista).

 • Opracowywanie i wdrażanie narzędzi wspierania działań innowacyjnych w ochronie zdrowia w ramach struktury Agencji;
 • Opracowywanie założeń programów Agencji i wspieranie Wydziału Nauki i Finansowania Projektów w przygotowaniu dokumentacji konkursowej w zakresie wspierania innowacyjności i komercjalizacji;
 • Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z przedsiębiorcami i innymi partnerami biznesowymi Agencji w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań medycznych i technologicznych na rzecz systemu opieki zdrowotnej;
 • Koordynowanie projektu Warsaw Health Innovation HUB;
 • Wdrażanie Krajowego Planu Odbudowy w zakresie zatwierdzonych działań Agencji;
 • Identyfikacja rozwiązań o potencjale komercjalizacyjnym w projektach finansowanych przez Agencję;
 • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z krajowymi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi Agencji w zakresie transferu technologii i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań medycznych i technologicznych;
 • Przygotowywanie wniosków grantowych, w tym z krajowymi i zagranicznymi instytucjami publicznymi i prywatnymi w celu pozyskiwania środków finansowych na projekty realizowane przez Agencję w obszarze wspierania innowacji i rozwiązań biomedycznych;
 • Przygotowywanie badań i analiz polskiego i światowego rynku biomedycznego oraz ocena efektywności działań innowacyjnych na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej;
 • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie potencjału komercjalizacji projektów naukowych i transferu technologii realizowanego przez beneficjentów projektów finansowanych przez Agencję.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: w zakresie ekonomii, zarządzania lub prawa)
 • Doświadczenie w realizacji projektów z obszaru innowacji w roli członka zespołu projektowego (mile widziane projekty współfinansowane ze środków publicznych);
 • Doświadczenie zawodowe we współpracy ze środowiskiem biznesowym w ramach tworzenia rozwiązań innowacyjnych;
 • Doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej polegające w szczególności na udziale w projektach międzynarodowych;
 • Doświadczenie w zakresie pozyskiwania, nawiązywania i utrzymywania długotrwałych relacji biznesowych;
 • Znajomość zasad finansowania projektów ze środków publicznych dla przedsiębiorców;
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie min. B2–umożliwiającym swobodną komunikację z partnerami zagranicznymi;
 • Wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, w szczególności w zakresie prowadzenia spotkań i rozmów „ponad problemami";
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MsOffice;
 • Chęć nauki i rozwoju;
 • Samodzielność, terminowość i wysokie poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania;
 • Umiejętność pracy wielozadaniowej i pod presją czasu;
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne;
 • Przejawianie inicjatywy;
 • Wysoka kultura osobista, prezencja i nienaganna postawa etyczna.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Doświadczenie we współpracy z naukowcami lub personelem medycznym;
 • Doświadczenie we współpracy z administracją państwową;
 • Wiedza z zakresu wdrażania instrumentów finansowych;
 • Doświadczenie w identyfikacji źródeł pozyskiwania wartościowych projektów celem ich komercjalizacji;
 • Znajomość zagadnień związanych z komercjalizacją projektów naukowych;
 • Nastawienie na poszukiwanie rozwiązań w sytuacjach trudnych;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia.

CO OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
 • dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek
 • praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy
 • pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy, blisko stacji metro Świętokrzyska

W przypadku wyższych kwalifikacji istnieje możliwość zatrudnienia na wyższe stanowisko (specjalista/ starszy specjalista/ główny specjalista). Agencja Badań Medycznych poszukuje łącznie 8 osób do Wydziałi Innowacji i Rozwoju Biotechnologii.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podpisany podpisem kwalifikowanym lub skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 20 czerwca 2021r.

W tytule wiadomości proszę wpisać „Innowacja i rozwój 15/ABM/2021”

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia dostępne są na stronie: https://abm.gov.pl/pl/praca/nabory-w-toku/934,po-Prezes-Agencji-Badan-Medycznych-oglasza-nabor-na-stanowisko-mlodszy-specjalis.html

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Ogłoszenie archiwalne