IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA

Młodszy Specjalista ds. Kadr i Płac

IT Card Centrum Technologii Płatniczych SAO firmie

IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA

Jutrzenki 139

Warszawa

Głównym przedmiotem działalności ITCARD jest obsługa bankomatów, terminali płatniczych POS, kart płatniczych VISA i Mastercard oraz obsługa autoryzacji transakcji płatniczych. ITCARD Centrum Technologii Płatniczych SA jest drugim, największym centrum obsługi i procesingu bankomatów w Polsce. Do ITCARD należy ogólnopolska sieć bankomatów Planet Cash, sieć terminali płatniczych Planet Pay oraz internetowa galeria handlowa Planet Plus. Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. Kadr i Płac
(osoby dostępne od zaraz, umowa o pracę na okres 3-4 miesięcy)
Miejsce pracy: Warszawa

OPIS STANOWISKA:

 • pomoc w weryfikowaniu danych zmigrowanych z jednego systemu kadrowo-płacowego do drugiego,
 • przyjmowanie i rejestracja dokumentów pracowników w programach kadrowo-płacowych,
 • prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą,
 • skanowanie, kopiowanie dokumentów,
 • archiwizowanie dokumentów personalnych.
 • ewidencja czasu pracy oraz analiza poprawności miesięcznych kart ewidencji czasu pracy,
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników,
 • przygotowywanie, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji związanej z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • kontrola ważności orzeczeń lekarskich oraz sporządzanie skierowań na badania wstępne, okresowe, kontrolne,
 • kontrola ważności szkoleń wstępnych, stanowiskowych i okresowych bhp, oraz współpraca z osobą odpowiedzialną za zagadnienia z zakresu bhp,
 • pomoc w naliczaniu wynagrodzeń,
 • pomoc w przygotowaniu i uzgadnianiu raportów z zakresu HR oraz ich analiza.

WYMAGANIA:

 • doświadczenie w obsłudze kadrowo-płacowej,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,
 • sumienność i samodzielność w działaniu,
 • skrupulatność i dokładność,
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,
 • mile widziana znajomość systemu Enova.
 • umiejętność pracy w zespole.

OFERUJEMY:

 • pracę dostępną „od zaraz”,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na okres 3-4 miesięcy,
 • elastyczny czas pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000640662 NIP 525-252-32-89, REGON 145907986, dalej zwany „ITCARD”, jako administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji. Informujemy, że podanie danych osobowych, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich przeprowadzenia lub do czasu odwołania tej zgody.
 
W celu związanym z prowadzeniem rekrutacji ITCARD może przekazać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, którym powierzył przetwarzanie tych danych na postawie zawartej umowy.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne ich usunięcie. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z ITCARD pod adresem: [email protected]
 
W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza, ITCARD będzie przetwarzał takie informacje tylko w sytuacji, gdy wyrazi Pani/Pan na to dodatkową zgodę, w stosunku do której przysługuje Pani/Panu prawo jej odwołania w dowolnym momencie. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych przepisach jest dobrowolne i dla mnie korzystne.
 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem [email protected]

Głównym przedmiotem działalności ITCARD jest obsługa bankomatów, terminali płatniczych POS, kart płatniczych VISA i Mastercard oraz obsługa autoryzacji transakcji płatniczych. ITCARD Centrum Technologii Płatniczych SA jest drugim, największym centrum obsługi i procesingu bankomatów w Polsce. Do ITCARD należy ogólnopolska sieć bankomatów Planet Cash, sieć terminali płatniczych Planet Pay oraz internetowa galeria handlowa Planet Plus. Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. Kadr i Płac
(osoby dostępne od zaraz, umowa o pracę na okres 3-4 miesięcy)
Miejsce pracy: Warszawa

OPIS STANOWISKA:

 • pomoc w weryfikowaniu danych zmigrowanych z jednego systemu kadrowo-płacowego do drugiego,
 • przyjmowanie i rejestracja dokumentów pracowników w programach kadrowo-płacowych,
 • prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą,
 • skanowanie, kopiowanie dokumentów,
 • archiwizowanie dokumentów personalnych.
 • ewidencja czasu pracy oraz analiza poprawności miesięcznych kart ewidencji czasu pracy,
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników,
 • przygotowywanie, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji związanej z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • kontrola ważności orzeczeń lekarskich oraz sporządzanie skierowań na badania wstępne, okresowe, kontrolne,
 • kontrola ważności szkoleń wstępnych, stanowiskowych i okresowych bhp, oraz współpraca z osobą odpowiedzialną za zagadnienia z zakresu bhp,
 • pomoc w naliczaniu wynagrodzeń,
 • pomoc w przygotowaniu i uzgadnianiu raportów z zakresu HR oraz ich analiza.

WYMAGANIA:

 • doświadczenie w obsłudze kadrowo-płacowej,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,
 • sumienność i samodzielność w działaniu,
 • skrupulatność i dokładność,
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,
 • mile widziana znajomość systemu Enova.
 • umiejętność pracy w zespole.

OFERUJEMY:

 • pracę dostępną „od zaraz”,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na okres 3-4 miesięcy,
 • elastyczny czas pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj.

IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000640662 NIP 525-252-32-89, REGON 145907986, dalej zwany „ITCARD”, jako administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji. Informujemy, że podanie danych osobowych, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich przeprowadzenia lub do czasu odwołania tej zgody.
 
W celu związanym z prowadzeniem rekrutacji ITCARD może przekazać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, którym powierzył przetwarzanie tych danych na postawie zawartej umowy.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne ich usunięcie. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z ITCARD pod adresem: [email protected]
 
W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza, ITCARD będzie przetwarzał takie informacje tylko w sytuacji, gdy wyrazi Pani/Pan na to dodatkową zgodę, w stosunku do której przysługuje Pani/Panu prawo jej odwołania w dowolnym momencie. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych przepisach jest dobrowolne i dla mnie korzystne.
 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem [email protected]

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy