Ta oferta pracy jest nieaktualna od 121 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Specjalista ds. kadr

 • Lubartów, lubelskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 23.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  W Grupie Roto najważniejsi są nasi Klienci oraz technologia. Chcemy czynić budynki bardziej wygodnymi i piękniejszymi. Ludzie, którzy z nami pracują sprawiają, że wszystko jest możliwe. Od zawsze jesteśmy blisko Klienta i dzięki temu Grupa Roto stale się rozwija. Od czasu założenia firmy w roku 1935, obecnie jesteśmy przedsiębiorstwem, które generuje obroty na poziomie prawie 700 milionów Euro rocznie. Zatrudniamy około 4.500 pracowników. Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym.
  Dzięki technologii okuć, które poruszają okna i drzwi oraz okien dachowych i schodów, które gwarantują komfort i bezpieczeństwo, inspirujemy ludzi na całym świecie.

  Aby wspierać sukces naszego zespołu poszukujemy do pracy w Lubartowie (Poland).

  Młodszy Specjalista ds. kadr
  Miejsce pracy: Lubartów

  Twoje zadania 

  • prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz obsługa kadrowa pracowników  
  • prowadzenie i rozliczenie ewidencji czasu pracy pracowników
  • koordynowanie terminów szkoleń BHP i badań lekarskich
  • obsługa ZFŚS
  • opracowywanie wewnętrznych regulaminów dotyczących spraw personalnych
  • prowadzenie projektów HR, w tym międzynarodowych

  Twój profil

  • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  • znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację 
  • wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub prawnicze
  • praktyczna znajomość MS Excel
  • umiejętność analitycznego myślenia, skrupulatność
  • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy
  • komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole

  Oferujemy

  • pracę w międzynarodowym środowisku
  • ambitne i odpowiedzialne zadania gwarantujące rozwój osobisty i zawodowy
  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • profesjonalną ofertę szkoleń, w tym kursy językowe w siedzibie firmy.

  Chcesz żyć zasadami Roto razem z nami?

  Przekonaj nas przez Twoją aplikację, że jesteś odpowiednią osobą dla nas. Czekamy na Twoje atuty, które Ciebie odróżniają od innych tak jak i my odróżniamy się naszymi zasadami Roto. 


  Czekamy na Twoją aplikację - CV wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny.

  1. [Dane administratora danych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ROTO Okna Dachowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie, ul. Lubelska 104, 21-100 Lubartów, KRS: 0000033255, NIP: 714-000-98-78, REGON: 430408679 (dalej: Administrator).

  2. [Cele i podstawa przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacji w ROTO Okna Dachowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

  a) art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO (przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

  b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem,

  c) art. 6 ust. 1 lit. a) – Pani/Pana zgoda, w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych Administratorowi w formularzu aplikacyjnym bądź w treści załączonych dokumentów, w szczególności w treści CV lub listu motywacyjnego, które nie są wymagane przez Administratora oraz które wykraczają poza zakres danych osobowych, określony w art. 22[1] § 1 i § 4 Kodeksu pracy, i wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie tych danych w postaci ich przechowywania w dokumentacji dotyczącej rekrutacji w formie papierowej lub elektronicznej.

  Podanie danych wymaganych przez Administratora w treści formularza aplikacyjnego jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w rekrutacji.

  Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione przez Panią/Pana w treści załączonych dokumentów, w szczególności w treści CV lub listu motywacyjnego, a które nie są wymagane przez Administratora i które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22[1] § 1 i § 4 Kodeksu pracy, uniemożliwi uwzględnienie takich dokumentów przez Administratora w procesie rekrutacji.

  3. [Odbiorcy danych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, administracyjne.

  4. [Okres przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych określona w art. 6 ust. 1 RODO.

  5. [Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:

  a)         dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

  b)        ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

  c)         ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

  d)        ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

  e)         przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

  f)         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych - w granicach art. 21 RODO.

  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  CHECK BOX:

  [ ] Oświadczam, że zapoznałem/am się z zamieszczoną powyżej klauzulą informacyjną.

  [ ] W przypadku udostępnienia przeze mnie Administratorowi w treści załączonych dokumentów, w szczególności w treści CV lub listu motywacyjnego, bądź w treści formularza aplikacyjnego danych osobowych, które nie są wymagane przez Administratora i które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22[1] § 1 i § 4 Kodeksu pracy, na podstawie art. 7 ust. 1 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez Administratora w postaci ich przechowywania w dokumentacji dotyczącej rekrutacji w formie papierowej lub elektronicznej przez okres wskazany w zamieszczonej powyżej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.