Oferta pracy

Młodszy Specjalista ds. Kontroli Międzyoperacyjnej

Polfa - Lublin S.A. O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Polfa - Lublin S.A.

Wojciechowska 4

Lublin

Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna funkcjonuje na polskim rynku farmaceutycznym od ponad siedemdziesięciu lat.


Jej szeroko rozpoznawalna marka stanowi gwarancję jakości a jej produkty cieszą się uznaniem personelu medycznego i partnerów biznesowych.

 

Firma zaprasza do udziału w procesie rekrutacji, zaangażowanych, pozytywnie nastawionych, ambitnych  kandydatów/ki, w celu podjęcia pracy na stanowisku:

Młodszy Specjalista ds. Kontroli Międzyoperacyjnej

Podstawowe obowiązki:

 • Realizowanie bieżących zadań Laboratorium Międzyoperacyjnego;
 • Pobieranie i przygotowanie próbek półwyrobów, wyrobów do badań jakościowych;
 • Prowadzenie badań: półwyrobów, wyrobów gotowych;
 • Sporządzanie raportów z przeprowadzonych badań;
 • Określanie statusu półwyrobów, wyrobów gotowych zgodnie z wynikami kontroli i badań;
 • Inicjowanie i wykonywanie działań korygujących wynikających z nieprawidłowości ujawnionych w wyniku auditu;
 • Gospodarowanie wyposażeniem Działu Kontroli Jakości zgodnie z jego przeznaczeniem;
 • Bieżąca współpraca z działami produkcyjnym, technologicznym.

Najważniejsze wymagania i kwalifikacje:

 • Doświadczenie w prowadzeniu procesów kontrolnych – kontrola jakości cech fizycznych i/lub fizykochemicznych wyrobów z tworzyw sztucznych (uzyskiwanych w procesie wtrysku oraz wtrysku z rozdmuchem);
 • Doświadczenie w metrologii długości i kąta – obsługa urządzeń pomiarowych;
 • Mile widziane szkolenia z zakresu metrologii oraz obsługi aparatury laboratoryjnej, systemów jakości;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • Możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku pracy,
 • Nowoczesne narzędzia pracy,
 • Prywatną opiekę medyczną.

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o składanie CV drogą elektroniczną lub na adres: Polfa – Lublin S.A.,
ul. Wojciechowska 42, 20-704 Lublin.

 

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji CV wysyłanej na adres: Polfa – Lublin S.A.,
ul. Wojciechowska 42, 20-704 Lublin klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji CV w zakresie wykraczającym poza katalog danych wskazanych w art. 22(1) kodeksu pracy, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko

Młodszy Specjalista ds. Kontroli Międzyoperacyjnej.

 

Osoby zainteresowane udziałem w przyszłych rekrutacjach prosimy o udzieleniu dodatkowej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, która jest dobrowolna i nie wpływa na możliwość udziału w niniejszej rekrutacji, przez  umieszczenie w aplikacji CV klauzuli:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym dodatkowych danych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym,  w tym w dokumencie CV, w celach realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z art. 6 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 roku"    

 

INFORMUJEMY,  ŻE  SKONTAKTUJEMY  SIĘ  JEDYNIE  Z  WYBRANYMI  KANDYDATAMI

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Polfa – Lublin S.A, zgadzasz się na przetwarzanie przez Polfa- Lublin S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w zakresie wykraczającym poza katalog danych wskazanych w art. 22(1) kodeksu pracy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie tych danych jest dobrowolne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane do 12 miesięcy od zakończenia miesiąca, w którym proces rekrutacji, na który została złożona aplikacja, został zakończony lub do 12 miesięcy od zakończenia miesiąca, w którym proces rekrutacji, na który została złożona aplikacja, został zakończony w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne.  

 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.

 

Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, których przetwarzanie oparte jest na zgodzie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odwołanie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenie w jeden lub kilka z poniższych sposobów: wysłanie pisemnego oświadczenia na adres 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 42, wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres e- mail: rodo(at)polfa.pl

 

Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie wyłącznie podmioty, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcy usług i rozwiązań informatycznych, podmioty świadczące usługi rekrutacyjne, w tym dostawcy serwisów rekrutacyjnych on-line.

 

Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.  

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy