Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Młodszy specjalista ds. koordynacji produkcji

PGNiG TERMIKA SAO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 21 dni temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Młodszy specjalista (Junior)
Młodszy specjalista ds. koordynacji produkcji
 • kontrolowanie przebiegu produkcji w zakresie monitorowania kluczowych wskaźników produkcyjnych;
 • tworzenie, rozwijanie i utrzymywanie narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie produkcją, takich jak:
  - dziennik operacyjny, narzędzia do raportowania danych produkcyjnych, programy do tworzenia prognoz, planów produkcji i sprzedaży energii elektrycznej i ciepła,
  - modele urządzeń wytwórczych oraz scenariusze optymalizacji w programie optymalizującym plany produkcyjne,
  - struktury odwzorowujące składniki majątku produkcyjnego wraz z przyporządkowanymi algorytmami obliczeniowymi w systemie monitorowania procesów technologicznych w szczególności w zakresie:
  - utrzymywania funkcjonalności i dostępności,
  - tworzenia dokumentacji, instrukcji obsługi oraz szkolenia użytkowników,
  - nadzoru nad spójnością przetwarzanych danych,
  - współtworzenia koncepcji rozwoju ww. narzędzi;
  - koordynacji prac serwisowych i modernizacyjnych,
 • prowadzenie analiz techniczno-ekonomicznych na potrzeby zarządzania produkcją.
 • wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie studiów (preferowana energetyka, automatyka lub pokrewne),
 • mile widziana znajomość programowania,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • zdolności analityczne,
 • innowacyjność i samodzielność,
 • wnikliwość, rzetelność i sumienność w działaniu,
 • otwartość oraz gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • chęć zdobywania wiedzy na temat procesów technologicznych wykorzystywanych do produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania elektrociepłowni oraz JWCD,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.
 • ciekawą pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku;
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w firmie z branży energetycznej;
 • umowę o pracę na pełny etat;
 • prywatną opiekę medyczną i stomatologiczną;
 • dodatkowe benefity (m.in. dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pracowniczy Program Emerytalny, dofinansowanie do karty miejskiej i podmiejskiej).

Klikając w przycisk Aplikuj wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych do tego zgłoszenia dokumentach, takich jak cv, w tym także dodatkowych danych osobowych, w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych do tego zgłoszenia dokumentach, w tym cv, jest PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować na adres e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem +48 22 587 49 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych realizowanych w przyszłości. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 4. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraził/a Pani/Pan wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeśli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dodatkowe dane, prosimy o nie umieszczanie ich w dokumentach. Równocześnie prosimy o nie umieszczanie w przesłanych dokumentach danych wrażliwych dotyczących np. stanu cywilnego, ilości posiadanych dzieci, stanu zdrowia i innych. Dane takie zostaną niezwłocznie usunięte i nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym pracownikom: PGNIG TERMIKA Spółka Akcyjna, spółek należących do GK PGNiG TERMIKA SA, spółek należących do GK PGNiG SA oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora: PGNiG Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dostawcom usług IT.
 6. W przypadku rekrutacji prowadzonych za pośrednictwem Grupy Pracuj.pl sp. z o.o. lub systemu eRecruiter, Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku jednak konieczności przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, wynikającej z rozwiązań technicznych stosowanych przez te podmioty, Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia poprzez zawarcie umowy w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską lub w ramach wiążących reguł korporacyjnych.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres 36 miesięcy od momentu ich przekazania lub do momentu cofnięcia zgody wyrażonej w tym zakresie. Okres ten może zostać każdorazowo wydłużony o okres przedawnienia roszczeń dotyczących prowadzonej przez nas rekrutacji, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG TERMIKA SA.
 8. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na jej zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień proszę skorzystać z jednego z kanałów komunikacyjnych wymienionych w pkt. 2.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Zgłoszenia do rekrutacji w postaci CV należy składać do 14 lutego 2021 r.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy