Oferta pracy

Młodszy Specjalista ds. Księgowości

Enea Centrum Sp. z o. o.O firmie

 • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę, Umowa na zastępstwo
 • Pełny etat
 • Młodszy specjalista (Junior)

Grupa Enea to nowoczesny Pracodawca, wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządzamy pełnym łańcuchem wartości: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiadamy za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów. Zatrudniamy ponad 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi wartościami są: uczciwość, odpowiedzialność, kompetencja i bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą nastawioną na realizację celów, potrafisz pracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzisz do swoich obowiązków, złóż swoją aplikację, bo właśnie takich osób szukamy.

Więcej o nas na www.enea.pl 

ENEA Centrum Sp. z o. o., Departament Finansowo-Księgowy / Pion Finansowo-Księgowy/ Biuro Księgowości Kosztów poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. Księgowości
Miejsce pracy – Bydgoszcz

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie;
 • Mile widziana wiedza z zakresu rachunkowości finansowej oraz podstaw rozliczeń podatkowych;
 • Doświadczenie w służbach finansowo-księgowych minimum 1 rok. 
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • Praktyczna znajomość obsługi MS Office.

Do najważniejszych zadań należeć będzie:

 • Ewidencja dokumentów zobowiązaniowych oraz innych dokumentów kosztowych;
 • Rozliczanie zakupów gotówkowych;
 • Ewidencja i rozliczanie podróży służbowych oraz zaliczek;
 • Obsługa rozliczeń kont rozrachunkowych;
 • Przygotowywanie przelewów dotyczących rozliczeń pracowniczych;
 • Ewidencja rezerw na podstawie danych pochodzących z ksiąg rachunkowych;
 • Potwierdzenia salda zobowiązań;
 • Kontrola kont ksiąg rachunkowych;
 • Obsługa zgłoszeń aplikacji Service Desk (SDFK).
 • Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie;
 • Sporządzanie raportów w zakresie księgowości kosztów, zgodnie z wytycznymi przełożonego oraz potrzebami i oczekiwaniami klienta.
Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2021
 
Kandydaci mogą przesyłać oferty w terminie do 18 marca 2021 r. przy użyciu poniższego przycisku „aplikuj”.
 
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Jeżeli załączając swoją aplikację CV:
 1. zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. stan zdrowia, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
 
„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”
 
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
 
Informacja Administratora danych:
[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.
[Inspektor Ochrony Danych] Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected]
[Cel i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym (dalej: dokumenty aplikacyjne) będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
a)       wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
b)      podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c)       dobrowolna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
d)      ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
[Odbiorcy danych osobowych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
[Czas przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres
3 miesięcy, po czym zostaną zniszczone.
[Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a)       dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO;
b)      ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO;
c)       ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO;
d)      ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO;
e)      przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO;
f)        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO;
g)       cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected]
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Ogłoszenie archiwalne