Ta oferta pracy jest nieaktualna od 12 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Specjalista ds. Księgowości

 • Kielce, świętokrzyskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 06.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Cersanit S. A. poszukuje osoby na stanowisko:

  MŁODSZY SPECJALISTA DS. KSIEGOWOŚCI

  miejsce pracy: Kielce

  Zespół Production Accounting zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowych dla spółek produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Cersanit SA. Do głównych zadań zespołu należy: prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej na podstawie dostarczonych przez spółki dokumentów źródłowych, sporządzanie oraz przekazywanie do właściwych urzędów deklaracji i informacji podatkowych wymaganych przepisami prawa, raportowanie do GUS oraz NBP, sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF.

  Co będzie należało do obowiązków pracownika?

  • Księgowanie faktur od dostawców krajowych i zagranicznych.
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych.
  • Sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości.
  • Rozliczanie inwentaryzacji zapasów.
  • Raportowanie na potrzeby wewnętrzne.

  Czego oczekujemy od kandydatów?

  • Wykształcenia wyższego kierunkowego (preferowana rachunkowość, ekonomia).
  • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku min. 1 rok.
  • Wiedzy z zakresu rachunkowości i przepisów podatkowych.
  • Umiejętności współpracy w zespole i pod presją czasu.
  • Dokładności, odpowiedzialności.

  Co oferujemy pracownikom?

  Ubezpieczenie grupowe - oferta dla Ciebie i Twojej rodziny
  Karnet sportowy - oferta dla Ciebie i Twojej rodziny
  Coroczny program szczepień profilaktycznych, opieka medyczna
  Wsparcie opiekuna przez cały okres wdrożenia
  Nauka języka obcego w godzinach pracy
  Elastyczne godziny pracy; krótsze piątki - dłuższe weekendy
  Fitness, rehabilitacja, sauna, konsultacje z lekarzem
  Restauracja w siedzibie firmy
  Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do przesłanego CV:
   
  „Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36."

  Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Cersanit S.A. informuje, iż:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisaną do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000081341, NIP 564-00-01-666, REGON 110011180  kapitał zakładowy: 81.144.015,90 zł (opłacony w całości).
  2) Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem - [email protected]
  3) Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzany w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pni/Pana zgody  (art. 6 ust 1 lit a RODO) która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy.
  5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
  6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.