Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Młodszy Specjalista ds. Modelowania, Monitorowania i Sprawozdawczości Ryzyka

Citi Handlowy

Citi Handlowy

Romualda Traugutta 7/9

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Rozwój modelu kalkulacji odpisów według metodologii IFRS 9,

 • Budowa nowoczesnych modeli oceny ryzyka i zdolności kredytowej klienta,

 • Budowa modeli predykcyjnych opisujących możliwe scenariusze zachowania portfela kredytowego,

 • Wyliczanie odpisów dla produktów Bankowości Detalicznej wg. standardów IFRS9 i USGAAP,

 • Wyliczanie wymogów kapitałowych dla produktów Bankowości Detalicznej zgodnie ze standardami rachunkowości IFRS9 i USGAAP,

 • Przeprowadzanie i analizą wyników testów warunków skrajnych,

 • Wsparcie analitycze w zakresie zarządzania portfelem kredytowym,

 • Utrzymanie i rozwój systemów informacji zarządczej w zakresie ryzyka kredytowego.

Nasze wymagania

 • Znajomość programowania w językach SAS 4GL oraz SQL,

 • Dobra znajomość pakietu MS Office ( MS Excel , Access, Power Point),

 • Absolwent/student 4-5 roku, preferowane kierunki ścisłe jak np. Matematyka, Statystyka, Ekonometria,

 • Znajomość języka angielskiego i polskiego, pozwalającej na swobodną komunikację werbalną i pisemną,

 • Zdolności analityczne, logiczne, koncepcyjne myślenie oraz umiejętność wyciągania wniosków,

 • Dobra organizacja pracy i terminowe wykonywanie zadań.

To oferujemy

 • Kreatywną pracę w dobrej atmosferze i z członkami zespołu chętnie dzielącymi się wiedzą,

 • Szansę poznania specyfiki zarządzania portfelem kredytowym w dwóch standardach rachunkowości,

 • Możliwość uczestnictwa w projektach budowy modeli statystycznych używanych w zarządzaniu ryzykiem w banku,

 • Okazję do zdobywania różnorodnych doświadczeń w pracy przy zróżnicowanych projektach, również wdrożeniowych, z obszaru ryzyka kredytowego detalicznego, kalkulacji odpisów i wymogów kapitałowych, testów warunków skrajnych, itp.,

 • Uczestnictwo w szeroko rozumianym procesie zarządzania ryzykiem i opracowywaniu nowych rozwiązań w tym zakresie,

 • Pracę w strukturach Citigroup, wprowadzającej najwyższe standardy i najlepsze praktyki związane z obszarem walidacji i zarządzania ryzykiem modeli,

 • Współpracę z wykwalifikowanymi specjalistami z kraju i zagranicy z różnych obszarów działalności banku,

 • Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich),

 • Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) i platformy do nauki języka angielskiego,

 • Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • fruits/owoce

Departament Modelowania, Monitorowania i Sprawozdawczości Ryzyka jest jednostką współtworzącą i aktywnie kształtującą procesy związane z zarządzaniem ryzykiem w banku. Zajmujemy się raportowaniem na potrzeby regulatorów europejskich (KNF, EBA) i amerykańskich (OCC, FDIC) jak również budową modeli statystycznych i zaawansowaną analizą danych, co w praktyce oznacza ogromny wpływ na wszelkie decyzje biznesowe podejmowane przez Bank.