mBank S.A.

Młodszy specjalista ds. monitoringu i jakości zabezpieczeń

mBank S.A.O firmie

mBank S.A.

Jana Kilińskiego 74

Łódź

Od nas dostaniesz:
  
Kartę
sportową
 Dostęp do wewnętrznego rynku pracy Elastyczny
czas pracy
  
Prywatną opiekę medyczną Dostęp
do kursów
LinkedIn Learning
 Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Młodszy specjalista ds. monitoringu i jakości zabezpieczeń
miejsce pracy: Łódź, nr referencyjny: AFE/002/0120

Do  Wydział Monitoringu i Jakości Zabezpieczeń  poszukujemy osoby, która będzie wspierać zespół w codziennych obowiązkach. Jeśli chcesz rozwijać się w obszarze wyceny zabezpieczeń - rozpocznij karierę w naszym zespole i zaaplikuj na ofertę.

Na tym stanowisku będziesz miał/a możliwość:

 • analizować dokumentację dotyczącą przedmiotu zabezpieczenia
 • analizować dane dotyczące zabezpieczenia,
 • współpracować z innymi obszarami w zakresie współodpowiedzialności za ryzyko kredytowe banku
 • wspierać zespół w codziennych zadaniach

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe związane z wyceną nieruchomości, bankowością, budowlanką lub jesteś w trakcie studiów
 • masz doświadczenie w zakresie wyceny nieruchomości lub chciałabyś rozwijać się w tym obszarze
 • masz wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych,
 • znasz  ekonomiczno–prawne zasady funkcjonowania rynku nieruchomości
 • posiadasz wiedzę o zakresie danych zawartych w Księdze Wieczystej i umiesz poruszać się po niej
 • znasz regulacje zewnętrzne związane z rynkiem nieruchomości i zarządzaniem ekspozycjami zabezpieczonymi hipotecznie (ustawy, rozporządzenia, rekomendacje nadzoru bankowego
 • jesteś osobą dobrze organizującą sobie czas pracy i potrafisz sprawnie podejmować decyzje

Jeśli stawiasz na pracę zespołową, jesteś komunikatywny, otwarty - ta oferta jest dla Ciebie!

 

Co możemy Ci zaoferować?

 • współpracę w ramach umowy zlecenie 
 • możliwość rozwoju zawodowego, nauki od najlepszych specjalistów w swojej dziecinie oraz dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem
 • pakiet benefitów (multisport, opieka w lux med, dostęp do aplikacji e-learningowych m.in Linkedin learning)
Zobacz, jak się u nas pracuje!
Chcesz więcej?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi przyjemnością codziennych zadań!
Młodszy specjalista ds. monitoringu i jakości zabezpieczeńNumer ref.: AFE/002/0120

Do  Wydział Monitoringu i Jakości Zabezpieczeń  poszukujemy osoby, która będzie wspierać zespół w codziennych obowiązkach. Jeśli chcesz rozwijać się w obszarze wyceny zabezpieczeń - rozpocznij karierę w naszym zespole i zaaplikuj na ofertę.

Na tym stanowisku będziesz miał/a możliwość:

 • analizować dokumentację dotyczącą przedmiotu zabezpieczenia
 • analizować dane dotyczące zabezpieczenia,
 • współpracować z innymi obszarami w zakresie współodpowiedzialności za ryzyko kredytowe banku
 • wspierać zespół w codziennych zadaniach

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe związane z wyceną nieruchomości, bankowością, budowlanką lub jesteś w trakcie studiów
 • masz doświadczenie w zakresie wyceny nieruchomości lub chciałabyś rozwijać się w tym obszarze
 • masz wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych,
 • znasz  ekonomiczno–prawne zasady funkcjonowania rynku nieruchomości
 • posiadasz wiedzę o zakresie danych zawartych w Księdze Wieczystej i umiesz poruszać się po niej
 • znasz regulacje zewnętrzne związane z rynkiem nieruchomości i zarządzaniem ekspozycjami zabezpieczonymi hipotecznie (ustawy, rozporządzenia, rekomendacje nadzoru bankowego
 • jesteś osobą dobrze organizującą sobie czas pracy i potrafisz sprawnie podejmować decyzje

Jeśli stawiasz na pracę zespołową, jesteś komunikatywny, otwarty - ta oferta jest dla Ciebie!

 

Co możemy Ci zaoferować?

 • współpracę w ramach umowy zlecenie 
 • możliwość rozwoju zawodowego, nauki od najlepszych specjalistów w swojej dziecinie oraz dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem
 • pakiet benefitów (multisport, opieka w lux med, dostęp do aplikacji e-learningowych m.in Linkedin learning)

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy