mBank S.A.

Młodszy specjalista ds. monitorowania cyberzagrożeń (CERT/SOC)

mBank S.A.O firmie

 • Kilińskiego 74, Łódź

  Łódź, łódzkie
 • Ważna jeszcze 24 dni
  do: 30 lip 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Młodszy specjalista (Junior)
Od nas dostaniesz:
  
Swobodny
dress code
 Dostęp do
bazy szkoleń
 Elastyczne godziny pracy
  
Pracę
w metodologi zwinnej - Agile
 Wysokiej
jakości sprzęt
do pracy
 Pracę w jednym z największych software hous'ów w kraju
Młodszy specjalista ds. monitorowania cyberzagrożeń (CERT/SOC)
miejsce pracy: Łódź, nr referencyjny: UGR/046/0620

Przy tej rekrutacji możemy zaproponować umowę na zastępstwo na minimum 1 rok.

 

Twoje zadania:

 • udział w pracach zespołu Security Operations Center w trybie 24/7
 • monitorowanie działań użytkowników w systemach informatycznych i wykrywanie naruszeń dot. bezpieczeństwa IT, w oparciu o obwiązujące procedury
 • obsługa systemów wspomagających monitorowanie bezpieczeństwa IT na podstawie istniejących procedur
 • udział w procesie analizy i obsługi incydentów bezpieczeństwa IT
 • aktywna współpraca z pozostałym zespołem I Linii oraz analitykami II Linii CERT/SOC
 • doraźne wsparcie merytoryczne w obszarze bezpieczeństwa IT dla pracowników innych obszarów banku

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub studenci ostatnich lat studiów (preferowane kierunki: informatyka, matematyka, elektronika)
 • pasja i zainteresowanie obszarem bezpieczeństwa IT
 • wiedza i praktyczne doświadczenie z zakresu technologii IT
 • umiejętność posługiwania się systemami ticketowymi
 • biegła znajomość pakietu MS Office, umiejętność tworzenia formalnych dokumentów, procedur, raportów
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej
 • zaangażowanie w wykonywane zadania, dobra organizacja pracy
 • rzetelność i chęć pogłębienia wiedzy, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz odporność na stres
 • gotowość do pracy trzyzmianowej
 • chęć rozwoju w perspektywicznej dziedzinie cyberbezpieczeństwa

 

Mile widziane:

 • praktyczne doświadczenie z zakresu administracji systemami operacyjnymi z rodziny Windows lub Linux
 • wiedza na temat aktualnych zagrożeń z obszaru cyberbezpieczeństwa
 • znajomość rozwiązań stosowanych do monitoringu cyberbezpieczeństwa, analizy logów i korelacji zdarzeń
 • certyfikaty potwierdzające zdobyte tytuły w obszarze IT lub cyberbezpieczeństwa
Zobacz, jak się u nas pracuje!
Przekonaj się sam!

mBank ostrzega: Praca z nami to kontakt
z najnowszymi techologiami!
Młodszy specjalista ds. monitorowania cyberzagrożeń (CERT/SOC)Numer ref.: UGR/046/0620

Przy tej rekrutacji możemy zaproponować umowę na zastępstwo na minimum 1 rok.

 

Twoje zadania:

 • udział w pracach zespołu Security Operations Center w trybie 24/7
 • monitorowanie działań użytkowników w systemach informatycznych i wykrywanie naruszeń dot. bezpieczeństwa IT, w oparciu o obwiązujące procedury
 • obsługa systemów wspomagających monitorowanie bezpieczeństwa IT na podstawie istniejących procedur
 • udział w procesie analizy i obsługi incydentów bezpieczeństwa IT
 • aktywna współpraca z pozostałym zespołem I Linii oraz analitykami II Linii CERT/SOC
 • doraźne wsparcie merytoryczne w obszarze bezpieczeństwa IT dla pracowników innych obszarów banku

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub studenci ostatnich lat studiów (preferowane kierunki: informatyka, matematyka, elektronika)
 • pasja i zainteresowanie obszarem bezpieczeństwa IT
 • wiedza i praktyczne doświadczenie z zakresu technologii IT
 • umiejętność posługiwania się systemami ticketowymi
 • biegła znajomość pakietu MS Office, umiejętność tworzenia formalnych dokumentów, procedur, raportów
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej
 • zaangażowanie w wykonywane zadania, dobra organizacja pracy
 • rzetelność i chęć pogłębienia wiedzy, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz odporność na stres
 • gotowość do pracy trzyzmianowej
 • chęć rozwoju w perspektywicznej dziedzinie cyberbezpieczeństwa

 

Mile widziane:

 • praktyczne doświadczenie z zakresu administracji systemami operacyjnymi z rodziny Windows lub Linux
 • wiedza na temat aktualnych zagrożeń z obszaru cyberbezpieczeństwa
 • znajomość rozwiązań stosowanych do monitoringu cyberbezpieczeństwa, analizy logów i korelacji zdarzeń
 • certyfikaty potwierdzające zdobyte tytuły w obszarze IT lub cyberbezpieczeństwa

Możesz liczyć na:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w renomowanej instytucji finansowej
 • możliwość rozwoju zawodowego w organizacji o wysokich standardach korporacyjnych
 • kontakt z najnowszymi technologiami z zakresu IT i bezpieczeństwa IT
 • możliwość współpracy z innymi zespołami CERT w kraju i za granicą
 • udział w realizacji innowacyjnych projektów
 • atrakcyjny pakiet socjalny

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne