Oferta pracy

Młodszy specjalista ds. nabywania nieruchomości SP i gminnych

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY sp. z o.o.O firmie

 • Aleje Jerozolimskie 134
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 134

Warszawa

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.  CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

W związku z dynamicznym rozwojem, Biuro Zarządzania Nieruchomościami spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. nabywania nieruchomości SP i gminnych

Czym będziesz się zajmować:

 • uczestniczenie w  przygotowaniu spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do Zasobu CPK, zbywaniem, gospodarowaniem, zarządzaniem, ewidencjonowaniem, włączaniem do Zasobu CPK, wyłączaniem z Zasobu CPK, a także ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych, ubezpieczaniem, etc.
 • uczestniczenie w przygotowaniu dokumentów w zakresie postępowań o wydanie decyzji dokonujących wywłaszczenia nieruchomości oraz ustanowienia na nieruchomościach ograniczeń w sposobie ich wykorzystania – w zakresie inwestycji realizowanych przez Spółkę,
 • przygotowywanie projektów pism w sprawach należących do zakresu prac zespołu transakcyjno – zasobowego;
 • współudział w prowadzeniu spraw związanych z zakresem działalności zespołu, zleconych przez przełożonego, w tym m.in. takich jak: procedowanie zawierania umów zamiany i sprzedaży, realizacji prawa pierwokupu Spółki lub obsługi Pełnomocnika w zakresie zwolnienia od zakazów, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 6) - 10) ustawy o CPK;
 • współpraca z innymi jednostkami Spółki, organami administracji rządowej i samorządowej oraz interesariuszami zewnętrznymi;
 • sporządzanie projektów regulacji dotyczących nabywania lub zbywania nieruchomości przez Spółkę, koordynowanie wdrażania tych regulacji i sprawowanie pieczy nad ich przestrzeganiem;
 • współudział w lustracji nieruchomości oraz sporządzanie protokołów z lustracji;
 • gromadzenie i przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzania przetargów na rozdysponowanie nieruchomości oraz udział w komisjach przetargowych;
 • udział w przygotowywaniu projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz proponowanie zmian w zapisach;
 • udział w przygotowywaniu dokumentów na potrzeby zarządu, rady nadzorczej oraz zgromadzenia wspólników Spółki;
 • udział w tworzeniu i prowadzeniu bazy danych o nieruchomościach pozostających w Zasobie,
 • współpraca z podmiotami zarządzającymi nieruchomościami Skarbu Państwa, oraz w przygotowywaniu porozumień w zakresie powierzania zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem; 
 • współpraca z organami Spółki, innymi komórkami organizacyjnymi Spółki, organami administracji,  gestorami nieruchomości Skarbu Państwa, interesariuszami zewnętrznymi, a także ministerstwami oraz doradcami zewnętrznymi;
 • przygotowywanie protokołów odbiorczych;
 • analizowanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa pod kątem przydatności do Zasobu nieruchomości CPK;
 • analizowanie zasobu nieruchomości, wykazów nieruchomości, struktury własnościowej, rynku nieruchomości.

Czego oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe i minimum 1 - roczne doświadczenie zawodowe,
 • uprawnienia zawodowe oraz doświadczenie w zakresie wyceny nieruchomości, geodezji, nadzoru budowlanego, obrotu nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość zasad ochrony danych osobowych,
 • prawo jazdy kat. B, gotowość do wyjazdów służbowych.

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Ciekawą pracę w zgranym, dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • Udział w największym projekcie infrastrukturalnym w Polsce o międzynarodowym znaczeniu,
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Szkolenia i możliwość rozwoju
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Dogodną lokalizację miejsca pracy w nowoczesnym biurze – bliskie sąsiedztwo Dworca Zachodniego.

Ogłoszenie archiwalne