Kliknięcie przycisku oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji, prowadzonego przez ALIOR BANK S.A. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego przycisku.
 
INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ BANK
 
Administratorem danych osobowych jest Alior Bank S.A. („Bank”), z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę [email protected]
Ponadto kontakt z Bankiem możliwy jest: listownie – na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celach związanych z rekrutacją.
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:
 1. 6 ust. 1 lit. c) (cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 221 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy),
 2. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem Banku) oraz
 3. art. 6 ust. 1 lit. a) (podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda),
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Prawnie uzasadnionym interesem Banku jest zapewnienie bezpieczeństwa Klientom oraz pracownikom Banku, jak również przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom pożyczek i kredytów.
Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez czas trwania danej rekrutacji, tj. od momentu złożenia przez Panią/Pana aplikacji/CV do momentu jej zakończenia, a po jej zakończeniu przez okres przewidziany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank także na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeżeli wyraziła Pani/Pan na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat.
Automatyczne podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach tzw. zautomatyzowanego podejmowania decyzji (tzn. bez udziału czynnika ludzkiego).
Kategorie odbiorców danych:
Bank może udostępniać Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
 1. podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa,
 2. podmiotom, przy współpracy których Bank wykonuje swoje obowiązki lub realizuje cele związane z rekrutacją, w szczególności agencjom HR.
Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy z Bankiem lub na podstawie stosownego upoważnienia, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Banku jako administratora danych osobowych.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Banku:
 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzane tych danych następuje na podstawie Pani/Pana zgody.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego o prawnie uzasadniony interes Banku.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywało się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Bankiem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

Niezależnie od powyższych uprawnień, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych wymaganych przez Bank jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Nie ma Pani/Pan obowiązku podania tych danych, lecz ich niepodanie uniemożliwi wzięcie przez Panią/Pana udziału w rekrutacji.
ALIOR BANK

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta

ALIOR BANKO firmie

 • Pilotów 2, 30-001 Kraków, Polska

  Kraków, małopolskie
 • Ważna jeszcze 11 dni
  28 Styczeń 2020
 • Pełny etat
 • Specjalista
Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta
top

Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:

 • obsłudze informacyjnej i operacyjnej Klientów Banku w zakresie produktów i usług T-Mobile Usługi Bankowe,
 • obsłudze połączeń przychodzących m.in. w Wirtualnym Oddziale Banku,
 • sprzedaży produktów bankowych i analizie kredytowej.

Jeżeli jesteś osobą, która:

 • jest nastawiona na realizację celów oraz współpracę w zespole,
 • potrafi budować relacje z Klientem,
 • posiada min. średnie wykształcenie,
 • w praktyce obsługuje aplikacje MS Office.

Wybranym osobom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat lub część etatu,
 • wynagrodzenie zorientowane na realizację zadań - gwarantowane podstawowe wynagrodzenie plus prowizja od każdego sprzedanego produktu,
 • dodatkowy bonus pieniężny za ponadprzeciętne wyniki sprzedażowe,
 • szkolenie przygotowujące do pracy w Banku, za które to my wypłacamy Ci wynagrodzenie,
 • spotkania integracyjne oraz konkursy sprzedażowe z nagrodami,
 • prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport,
 • szerokie możliwości rozwoju w strukturach Banku – m.in. awans na stanowisko Specjalisty, Eksperta ds. Obsługi Klienta.
aplikuj
Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta

Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:

 • obsłudze informacyjnej i operacyjnej Klientów Banku w zakresie produktów i usług T-Mobile Usługi Bankowe,
 • obsłudze połączeń przychodzących m.in. w Wirtualnym Oddziale Banku,
 • sprzedaży produktów bankowych i analizie kredytowej.

Jeżeli jesteś osobą, która:

 • jest nastawiona na realizację celów oraz współpracę w zespole,
 • potrafi budować relacje z Klientem,
 • posiada min. średnie wykształcenie,
 • w praktyce obsługuje aplikacje MS Office.

Wybranym osobom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat lub część etatu,
 • wynagrodzenie zorientowane na realizację zadań - gwarantowane podstawowe wynagrodzenie plus prowizja od każdego sprzedanego produktu,
 • dodatkowy bonus pieniężny za ponadprzeciętne wyniki sprzedażowe,
 • szkolenie przygotowujące do pracy w Banku, za które to my wypłacamy Ci wynagrodzenie,
 • spotkania integracyjne oraz konkursy sprzedażowe z nagrodami,
 • prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport,
 • szerokie możliwości rozwoju w strukturach Banku – m.in. awans na stanowisko Specjalisty, Eksperta ds. Obsługi Klienta.

Ogłoszenie archiwalne