Ta oferta pracy jest nieaktualna od 75 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta - obszar kredytów hipotecznych

 • Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 08.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta - obszar kredytów hipotecznych
  top
  • oferujmy Ci pracę związaną z odbieraniem połączeń przychodzących – jednak to to nie jest topowa praca na infolinii!
  • płatne szkolenie przygotuje Ciebie do pracy z unikatowym produktem – kredytem hipotecznym.
  • oprócz prowadzenia nieszablonowych i rozmów o różnorodnej tematyce, docelowo będziesz również potrafił pisać odpowiedzi na zapytania i reklamacje Klientów, czy przygotowywać formalne zaświadczenia.  
  • pracujemy od poniedziałku do piątku, w systemie zmianowym, między godzinami 8-18.
  • wiedzę zdobytą na szkoleniu będziesz mógł wykorzystać również w życiu prywatnym: będziesz wiedział między innymi jak się liczy odsetki, jakie są normy prawne, w jaki sposób ustanawia się zabezpieczenia.
  • na start oferujemy umowę o pracę na okres 7 miesięcy wraz z konkurencyjnym  wynagrodzeniem.
  • dodatkowo do osiągnięcia jest premia miesięczna za super jakość pracy.
  • pracujemy w nowoczesnym biurowcu, w Gdańsku (Gdańsk Jasień, ul. Pałubickiego).
  • mamy przygotowaną przejrzysta ścieżkę kariery:  wzrostem wiedzy i doświadczenia, możesz wpływać na swoje wynagrodzenie.

  Aplikuj, jeśli:

  • lubisz rozmawiać z Klientami i chcesz być ekspertem w swojej dziedzinie,
  • masz swobodę wypowiedzi i posługujesz się poprawną polszczyzną,
  • chcesz pracować w zgranym, zaangażowanym zespołem, lubiącym wyzwania,
  • zależy Ci na zdobyciu doświadczenia w bankowości,
  • zależy Ci również na rozwoju swoich kompetencji miękkich: współpracy, radzeniu sobie z trudnym klientem, technikach radzenia sobie ze stresem,
  • chcesz pracować w Banku, który stosuje innowacyjne rozwiązania,
  • mile widziane doświadczenie w pracy  z Klientem, (jeśli go nie masz, wszystkiego nauczymy Cię na szkoleniu wdrożeniowym.

  Pracując z nami zyskasz:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na niepełny lub pełny etat – dajemy Ci możliwość dostosowania wymiaru etatu do Twoich prywatnych potrzeb,
  • wolne weekendy,
  • podstawę wynagrodzenia i atrakcyjny system premiowy,
  • wsparcie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej i trenerskiej,
  • doświadczenie w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
  • możliwość pracy ze znajomymi (za każde polecenie pracownika dodatkowo Cię nagrodzimy),
  • dofinansowania do wczasów, prywatną opiekę medyczną wraz z pakietem stomatologicznym, kartę MultiSport,
  • samodzielne stanowisko pracy wspierane szkoleniami,
  • przejrzystą ścieżkę kariery, a ponadto szerokie możliwości rozwoju w strukturach Banku,
  • spotkania integracyjne, nastawienie na miłą atmosferę w pracy.
  aplikuj
  Kliknięcie przycisku oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji, prowadzonego przez ALIOR BANK S.A. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego przycisku.
   
  INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ BANK
   
  Administratorem danych osobowych jest Alior Bank S.A. („Bank”), z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.
  We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę [email protected]
  Ponadto kontakt z Bankiem możliwy jest: listownie – na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.
  Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:
  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celach związanych z rekrutacją.
  Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:
  1. 6 ust. 1 lit. c) (cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 221 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy),
  2. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem Banku) oraz
  3. art. 6 ust. 1 lit. a) (podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda),
  - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
  Prawnie uzasadnionym interesem Banku jest zapewnienie bezpieczeństwa Klientom oraz pracownikom Banku, jak również przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom pożyczek i kredytów.
  Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez czas trwania danej rekrutacji, tj. od momentu złożenia przez Panią/Pana aplikacji/CV do momentu jej zakończenia, a po jej zakończeniu przez okres przewidziany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank także na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeżeli wyraziła Pani/Pan na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat.
  Automatyczne podejmowanie decyzji
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach tzw. zautomatyzowanego podejmowania decyzji (tzn. bez udziału czynnika ludzkiego).
  Kategorie odbiorców danych:
  Bank może udostępniać Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  1. podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa,
  2. podmiotom, przy współpracy których Bank wykonuje swoje obowiązki lub realizuje cele związane z rekrutacją, w szczególności agencjom HR.
  Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy z Bankiem lub na podstawie stosownego upoważnienia, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Banku jako administratora danych osobowych.
  Prawa osoby, której dane dotyczą:
  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Banku:
  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzane tych danych następuje na podstawie Pani/Pana zgody.

  Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego o prawnie uzasadniony interes Banku.

  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywało się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Bankiem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

  Niezależnie od powyższych uprawnień, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Obowiązek podania danych osobowych

  Podanie przez Panią/Pana danych wymaganych przez Bank jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Nie ma Pani/Pan obowiązku podania tych danych, lecz ich niepodanie uniemożliwi wzięcie przez Panią/Pana udziału w rekrutacji.