Oferta pracy

Młodszy Specjalista ds. OH/OHT

Enea Trading Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Świerże Górne (pow. kozienicki), mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 16 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Młodszy specjalista (Junior)
Grupa Kapitałowa Enea to nowoczesny Pracodawca, który odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji  i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy blisko 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi Wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja i Bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona  na realizację celów, potrafi współpracować  w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków złóż do nas swoją aplikację. Więcej o nas na www.enea.pl.
 
ENEA Trading Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za handel hurtowy w ramach GK ENEA. Prowadzimy, integrujemy i koordynujemy obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, świadectwami pochodzenia i uprawnieniami do emisji CO2 oraz paliwami strategicznymi na potrzeby GK ENEA, jak i na własny rachunek.
 
Obecnie do Biura Rynku SPOT w Departamencie Operacji Rynkowych w Świerżach Górnych poszukujemy kandydatki/kandydata na stanowisko:
Młodszy Specjalista ds. OH/OHT
Miejsce pracy – Świerże Górne

Zakres zadań:

 • Planowanie optymalnej pracy jednostek wytwórczych reprezentowanych podmiotów;
 • Przygotowywanie i zgłaszanie do Operatora Systemu Przesyłowego Umów Sprzedaży Energii, Umów Generacji Wymiany Międzysystemowej oraz Ofert Bilansujących handlowych i technicznych reprezentowanych podmiotów;
 • Bieżąca analiza kosztów zmiennych wytwarzania energii elektrycznej przy zmiennym układzie pracy bloków energetycznych;
 • Zawieranie transakcji sprzedaży i zakupu energii elektrycznej na rachunek własny oraz na rzecz reprezentowanych podmiotów na rynku SPOT;
 • Zawieranie transakcji sprzedaży i zakupu gazu ziemnego na rachunek własny oraz na rzecz reprezentowanych podmiotów na rynku SPOT;
 • Współpraca ze służbami ruchowymi reprezentowanych podmiotów;
 • Przygotowywanie do celów prognoz i analiz danych dotyczących cen, obrotów, zapotrzebowania na energię w KSE, handlu Regulacyjnymi Usługami Systemowymi w obszarze Rynku Bilansującego i rynku SPOT;
 • Praca w systemie ciągłym.

Oczekiwania:

 • Wyższe techniczne (magisterskie lub inżynierskie). Mile widziany ukończony kierunek elektryczny lub energetyczny;
 • Dobra znajomość Ms Office, w szczególności arkuszy kalkulacyjnych MS Excel;
 • Mile widziana wiedza z zakresu funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce;
 • Umiejętność systematyzowania i interpretacji danych;
 • Dokładność, dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze stresem;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Odpowiedzialne stanowisko w dynamicznie rozwijającej się organizacji;
 • Wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (kursy, licencje, szkolenia);
 • Prywatną opiekę medyczną oraz bogaty pakiet socjalny;
 • Przyjazną atmosferę w pracy.

Kandydaci mogą przesyłać oferty za pomocą przycisku aplikowania w terminie do dnia 8.11.2020r.

W tytule wiadomości proszę wpisać: Młodszy Specjalista ds. OH/OHT.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kandydatkami.
Jeżeli załączając swoją aplikację CV:
1. zamieszcza Pan/Pani w CV lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2. w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza  Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np.  stan zdrowia, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
Informacja Administratora danych:
[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Trading Sp z o.o. z siedzibą w Świerże Górne, gmina Kozienice, kod pocztowy 26 – 900 Kozienice 1 (dalej: Administrator).
[Inspektor Ochrony Danych] Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected]
[Cel i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV lub liście motywacyjnym (dalej: dokumenty aplikacyjne) będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
b)podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c) dobrowolna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
d) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
[Odbiorcy danych osobowych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
[Czas przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
[Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO;
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO;
c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO;
e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO;
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected]
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy