Oferta pracy

młodszy specjalista ds. personalnych

MokateO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Ustroń, śląskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Młodszy specjalista (Junior)
młodszy specjalista ds. personalnychNumer ref.: M22/2020

Obowiązki:

 • prowadzenie dokumentacji personalnej oraz akt osobowych pracowników zgodnie z wymaganiami prawa pracy i uregulowaniami wewnętrznymi,
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów, dbałość o kompletność akt osobowych i zgodność z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi,
 • współpracę z instytucjami zewnętrznymi: ZUS, US, Medycyna Pracy, PIP, GUS,
 • przygotowywanie niezbędnych informacji, sprawozdań, raportów i analiz na potrzeby instytucji zewnętrznych, jak również na potrzeby wewnętrzne,
 • doradztwo w sprawach personalnych,
 • bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • współpracę przy realizacji bieżących działań i planowanych projektów HR dla grupy Mokate.

Wymagania:

 • zainteresowanie administracją personalną (mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku)
 • chęć intensywnego zdobywania wiedzy z zakresu HR oraz prawa pracy,
 • znajomość przepisów prawa pracy,
 • znajomości pakietu MS Office,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • komunikatywność, nastawienie na współpracę oraz wysoka kultura osobista,
 • samodzielność, odpowiedzialność za powierzone zadania, dbałość o szczegóły.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • przyjazną atmosferę pracy w środowisku profesjonalistów.
 • duże możliwości rozwoju zawodowego

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”, informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOKATE S.A. z siedzibą w Ustroniu (43-450),
przy ul. Katowickiej 265A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000010037;
2) osobą kontaktową ze strony MOKATE S.A. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: [email protected], adres do
korespondencji MOKATE S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Katowicka 265A, 43-450 Ustroń;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z ubieganiem się o zatrudnienie /
prowadzonym procesem rekrutacji – na podstawie przepisów kodeksu pracy oraz Pani/Pana
zgody w przypadku pozostałych danych – zgodnie z postanowieniem art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są Spółki z Grupy MOKATE – MOKATE Sp. z o.o. z siedzibą
w Żorach, Global Coffee Group Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu i FPUH MOKATE Sp. z o.o. z
siedzibą w Ustroniu;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski
Obszar Gospodarczy;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba
że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich wykorzystanie do kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż 12
miesięcy;
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
9) wszelka komunikacja w obszarze Pani/Pana danych, w tym oświadczenie o cofnięciu zgody na
przetwarzanie danych osobowych, powinny być składane do Inspektora ochrony danych
wskazanego w pkt. 2), pisemnie lub mailowo (na adresy podane w pkt. 2));
10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z ubieganiem się o zatrudnienie.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy