Oferta pracy

Młodszy Specjalista ds. Płac

CERSANIT S.A.O firmie

CERSANIT S.A.

aleja Solidarności 36

Kielce

Cersanit S. A. poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Płac

Numer ref.: Miejsce pracy: Kielce

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • Czynny udział w procesie naliczaniu wynagrodzeń dla pracowników.
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych.
 • Sporządzanie list płac z tytułu świadczeń z ZFŚS.
 • Sporządzanie informacji PIT-11.
 • Sporządzanie raportów z wynagrodzeń.
 • Sporządzanie zaświadczeń dla pracowników.

 Szukamy Ciebie jeżeli:

 • Interesujesz się obszarem płac i chcesz rozwijać się w tym zakresie.
 • Zdobyłeś/aś min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku.
 • Znasz obowiązujące przepisy z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Znasz na poziomie średniozaawansowanym MS Excel. 
 • Wyróżnia Cię rzetelność, dokładność i dbałość o szczegóły.
 • Jesteś odpowiedzialny/a i potrafisz pracować pod presją czasu.

Co oferujemy Pracownikom:

 • Możliwość rozwoju zawodowego i uczenia się od specjalistów w swojej dziedzinie.
 • Jasny, oparty o cele system premiowy.
 • Wsparcie na każdym etapie zatrudnienia.
 • Pakiet medyczny, pakiet sportowy i ubezpieczenia grupowe na preferencyjnych warunkach.
 • Pakiet świadczeń socjalnych: dofinansowanie do świąt i wypoczynku.
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy - Krótsze piątki – dłuższe weekendy.
Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do przesyłanego CV:
 
„Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36."

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Cersanit S.A. informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisaną do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000081341, NIP 564-00-01-666, REGON 110011180  kapitał zakładowy: 81.144.015,90 zł (opłacony w całości).
2) Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem - [email protected]
3) Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzany w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pni/Pana zgody  (art. 6 ust 1 lit a RODO) która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy