Ta oferta pracy jest nieaktualna od 17 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Specjalista ds. Polityki Cenowej

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 03.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  MŁODSZY SPECJALISTA DS. POLITYKI CENOWEJ
  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr. Ref. 72/2019

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW

  • Analiza regulacji rynku transportu lotniczego w Polsce i innych krajach UE w celu wsparcia procesu aktualizacji taryf i cenników usług lotniczych oraz monitorowanie zmian i polityki w tym zakresie
  • Analiza porównawcza opłat lotniskowych i innych opłat za usługi lotnicze lotnisk zarządzanych przez PPL względem portów konkurencyjnych i innych portów UE; przygotowywanie raportów i prezentacji
  • Prowadzenie analiz i symulacji w celu wypracowania rekomendacji oraz oceny skutków zmian taryf i cenników opłat za usługi lotnicze; przygotowywanie raportów i prezentacji
  • Udział w procesie zmian taryf i cenników za usługi lotnicze lotnisk zarządzanych przez PPL oraz corocznych konsultacjach opłat lotniskowych i infrastrukturalnych;  przygotowywanie pism, sprawozdań i prezentacji
  • Monitorowanie, analiza i gromadzenie kluczowych zmian podmiotów krajowego i europejskiego rynku lotniczego; przygotowywanie prezentacji i rekomendacji

  NASZE WYMAGANIA

  • Wykształcenie wyższe lub średnie (przy wykształceniu średnim powyżej 2 lat stażu pracy), preferowane kierunki związane z ekonomią lub finansami
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu właściwym dla charakteru wykonywanej pracy – poziom co najmniej średniozaawansowany w mowie i piśmie
  • Dobra znajomość MS Office (szczególnie Excel i Power Point)
  • Podstawowa wiedza na temat polskiego i europejskiego rynku lotniczego
  • Analityczne myślenie, dbałość o szczegóły

  OFERUJEMY

  • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Szeroki zakres świadczeń pozapłacowych
  • Przyjazną atmosferę pracy

  APLIKUJ

  Zainteresowane osoby prosimy o złożenie CV wraz listem motywacyjnym do dnia 17.04.2019r. klikając przycisk Aplikuj Teraz.

  PPL zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

  Bardzo prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną , w procesie rekrutacyjnym będą brane pod uwagę tylko aplikacje zawierające zgodę na przetwarzaniedanych osobowych zgodnie z RODO

  KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z ART. 13 RODO

  Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), informujemy, iż:


  - Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w  Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail:[email protected] , telefon: 22 650 11 11 (lub 22650 1943, 22650 1039, 22650 1927)

  - Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail [email protected], telefon 22 650 30 47.W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem

  - Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, a w przypadku podania przez Ciebie szerszego zakresu danych i/lub chęci wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody - art. 6 § 1 lit. a)RODO

  Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”  z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji?
   TAK     NIE
  Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”  z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji?
   TAK     NIE

  - Twoje dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagają ce przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

  - Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy od daty ich otrzymania.

  - Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  - Masz prawo cofnąć w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  - Podanie przez Ciebie danych w zakresie określonym w kodeksie pracy (art. 221) jest wymogiem ustawowym, jesteś zobowiązany do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości  wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.