Młodszy specjalista ds. postępowania sądowego

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2019-06-21
 • Ważna jeszcze 4 dni (do 2019-07-21)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Kancelaria Maciej Panfil i Partnerzy Sp. k.

  Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Sp. k. należy do wiodących w Polsce podmiotów specjalizujących się w obsłudze prawnej oraz dochodzeniu należności na każdym etapie. Od szesnastu lat świadczy usługi doradztwa prawnego w każdym obszarze prowadzenia działalności, reprezentując Klientów przed urzędami oraz sądami wszystkich instancji.

  Młodszy specjalista ds. postępowania sądowego

  Miejsce pracy: Warszawa

  Pracując na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za:

  • bieżący nadzór nad przebiegiem postępowania sądowego;
  • bieżąca obsługa korespondencji związanej z realizacją spraw na etapie sądowym;
  • obsługa spraw prowadzonych w trybie elektronicznego postępowania upominawczego;
  • wsparcie prawników przy przygotowywaniu projektów pism procesowych, w tym pozwów.

  To Ciebie szukamy jeżeli:

  • jesteś studentem prawa (min. III rok studiów),
  • posiadasz wiedzę z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i procedury cywilnej;
  • mile widziane doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach cywilnych;
  • biegle obsługujesz MS Office oraz systemy informacji prawnej;
  • posiadasz bardzo dobrą organizacja pracy, w tym umiejętność zarządzania czasem;
  • jesteś samodzielny, dokładny i rzetelny w wykonywaniu zadań praca w zespole nie sprawia Ci problemów;
  • posiadasz doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach cywilnych - mile widziane.

  Co możemy Ci zaoferować?

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i wiedzy;
  • prywatną opiekę medyczną dofinansowywaną przez pracodawcę;
  • elastyczny czas pracy i samodzielność w działaniu;
  • pracę w dogodnej lokalizacji w centrum Warszawy.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.


  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Prawniczą Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-017), Al. Jerozolimskie 123a, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia i realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)".

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych jest Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa;

  2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa: tel.: 22 /489-34-66 , adres poczty elektronicznej: iod(at)panfil.pl;

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, imion Pani/Pana rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w zakresie pozostałych danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych) – na podstawie Pani/Pana zgody;

  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, w takim przypadku Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, o ile nie wskaże Pani/Pan terminu krótszego;

  6. posiada Pani/Pan prawo:

  - dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  - sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

  - usunięcia danych osobowych,

  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy to również zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przyszłych rekrutacji;

  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) – w zakresie danych osobowych wynikających z treści tego przepisu. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji - konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne.

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

   

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.