Oferta pracy

Młodszy specjalista ds. procesów i systemów kredytowych

mBank S.A.O firmie

 • Łódź, łódzkie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa zlecenie
 • Dodatkowa/tymczasowa
 • Młodszy specjalista (Junior)
Młodszy specjalista ds. procesów i systemów kredytowychNumer ref.: AFE/020/0221

Jesteśmy zespołem, w którym dominuje różnorodność, nastawienie na współpracę i wymianę wiedzy. Są wśród nas analitycy biznesowi i portfelowi, eksperci od kluczowych miar ryzyka kredytowego i od procesu kredytowego, a także eksperci od narzędzi informatycznych i systemów, a także baz danych.

Tworzymy, optymalizujemy i wdrażamy narzędzia wspierające korporacyjny proces kredytowy, a także monitorujemy jakość korporacyjnego portfela. Pracujemy z wykorzystaniem metodyk zwinnych. Chcesz się rozwijać i wspierać nas w codziennych zadaniach? dołącz do nas!

 

W ramach tej roli będziesz:

 • przygotowywać specyfikacje biznesowe zmian lub  nowych funkcjonalności procesu kredytowego
 • przygotowywać scenariusze testowe w ramach zgłaszanych zmian/nowych funkcjonalności
 • testować nowe funkcjonalności
 • tworzyć i optymalizować raporty
 • przygotowywać materiały szkoleniowe (prezentacje, manuale itp.)

Czego potrzebujesz by zacząć z nami współpracę?

 • znajomości pakietu Office oraz mile widziana znajomość języków programowania (np. SQL)
 • zdolności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • gotowości do współpracy w różnorodnych zespołach
 • pozytywnej energii, zaangażowania i motywacji do poznawania nowych rzeczy
 • umiejętności realizacji kilku zadań w jednym czasie

 

Współpracując z nami nauczysz się:

 • jak działa proces kredytowy dla klientów korporacyjnych end - to - end
 • pracy w projektach w różnych rolach tj.: analityka biznesowego, analityka funkcjonalnego, product ownera, testera
 • poznasz, w praktyce, metodykę agile, wykorzystywaną do prowadzenia projektów
 • pracy z narzędziami i systemami wspierającymi proces korporacyjny w mBanku
 • wsparcia nowych użytkowników w używaniu narzędzi do obsługi procesu
 • prowadzenia i wsparcia w testach funkcjonalnych nowych rozwiązań
 • współpracy z Pionem Biznesu oraz Ryzyka Korpo i produktów oferowanych klientom korporacyjnym
 • jak wygląda współpraca z IT przy tworzeniu nowych rozwiązań
 • zasad wprowadzania nowych produktów /  zmian w istniejących produktach, przy ścisłej współpracy z Menedżerem Produktu

 

Nasza oferta: umowa zlecenie, zespół chętnie dzielący się wiedzą.

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne