Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do _ATMAT Sp. z o.o. ul. Leśna 28, 32 – 590 Libiąż, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000559460, o kapitale zakładowym w wysokości 470.000,00 zł (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez _ATMAT Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. 
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected].

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji na wybrane stanowisko, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6msc.Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 2 lata.


Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected].

ATMAT Sp. z o.o.

Specjalista ds. projektów unijnych

ATMAT Sp. z o.o.O firmie

ATMAT Sp. z o.o.

Władysława Siwka 17

Kraków

mapowanlogo

ATMAT Sp. z o.o. - jesteśmy firmą produkcyjną, której głównymi obszarami działalności są produkcja drukarek 3D, maszyn przemysłowych oraz linii technologicznych, a także automatyzacja i integracja procesów przemysłowych.

 

 

Naszym celem jest wspólne rozwijanie nowych technologii, rozwiązywanie problemów technologicznych Klientów oraz satysfakcjonująca współpraca na najwyższym poziomie. 

 • stawiamy na ciągły rozwój i autorskie rozwiązania
 • cenimy indywidualne podejście
 • wymieniamy doświadczenia wśród specjalistów z wielu dziedzin
 • tworzymy interdyscyplinarny i niezależny zespół

 

Oferowane stanowisko będzie częścią nowo powstającej Spółki Statis Sp. z o.o, współpracującej z Atmat Sp. z o.o

Specjalista ds. projektów unijnych

Miejsce pracy: Kraków

Zadania

 • przygotowanie wniosków o płatność/wprowadzenie zmian, harmonogramów płatności,
 • organizacja i nadzór nad prawidłowym rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków UE  w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, wytyczne, interpretacje oraz dokumentację dotyczącą projektów,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektów,
 • przeprowadzanie procedur wyboru Wykonawców, zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz innymi obowiązującymi wymogami,
 • monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu projektów,
 • opisywanie dokumentów finansowych pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z projektem,
 • współpraca z Instytucjami nadzorującymi prawidłową realizację projektów UE oraz obsługa systemu SL 2014,
 • przygotowanie dokumentacji oraz udział w kontrolach i audytach projektów,
 • bieżąca obsługa administracyjna projektów, prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją i rozliczeniem projektów,
 • wsparcie zespołów projektowych oraz administracji w zakresie warunków realizacji projektów,
 • nadzór nad prawidłowym przepływem informacji,
 • wsparcie przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej – wniosków o dofinansowanie, zgodnie z wytycznymi i wymogami konkursowymi oraz jej weryfikacja pod względem formalnym

Oczekiwania

 • co najmniej 3 lata doświadczenia w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • wiedza specjalistyczna w zakresie rozliczania i prowadzenia projektów współfinansowanych z UE,
 • wykształcenie wyższe,
 • samodzielność w działaniu,
 • wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki,
 • dobra organizacja pracy,
 • dokładność, terminowość i rzetelność w przygotowywaniu dokumentacji,
 • umiejętność pozyskiwania informacji i inicjatywa w proponowaniu nieszablonowych rozwiązań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Dobra znajomość MS OFFICE.

Oferujemy

 • przyjazne i wspierające środowisko pracy,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
 • dofinansowanie do szkoleń oraz kursów,
 • karta Multisport,
 • prywatna opieka medyczna.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
bottom

ATMAT Sp. z o.o. - jesteśmy firmą produkcyjną, której głównymi obszarami działalności są produkcja drukarek 3D, maszyn przemysłowych oraz linii technologicznych, a także automatyzacja i integracja procesów przemysłowych.

 

 

Naszym celem jest wspólne rozwijanie nowych technologii, rozwiązywanie problemów technologicznych Klientów oraz satysfakcjonująca współpraca na najwyższym poziomie. 

 • stawiamy na ciągły rozwój i autorskie rozwiązania
 • cenimy indywidualne podejście
 • wymieniamy doświadczenia wśród specjalistów z wielu dziedzin
 • tworzymy interdyscyplinarny i niezależny zespół

 

Oferowane stanowisko będzie częścią nowo powstającej Spółki Statis Sp. z o.o, współpracującej z Atmat Sp. z o.o

Specjalista ds. projektów unijnych

Zadania

 • przygotowanie wniosków o płatność/wprowadzenie zmian, harmonogramów płatności,
 • organizacja i nadzór nad prawidłowym rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków UE  w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, wytyczne, interpretacje oraz dokumentację dotyczącą projektów,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektów,
 • przeprowadzanie procedur wyboru Wykonawców, zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz innymi obowiązującymi wymogami,
 • monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu projektów,
 • opisywanie dokumentów finansowych pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z projektem,
 • współpraca z Instytucjami nadzorującymi prawidłową realizację projektów UE oraz obsługa systemu SL 2014,
 • przygotowanie dokumentacji oraz udział w kontrolach i audytach projektów,
 • bieżąca obsługa administracyjna projektów, prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją i rozliczeniem projektów,
 • wsparcie zespołów projektowych oraz administracji w zakresie warunków realizacji projektów,
 • nadzór nad prawidłowym przepływem informacji,
 • wsparcie przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej – wniosków o dofinansowanie, zgodnie z wytycznymi i wymogami konkursowymi oraz jej weryfikacja pod względem formalnym

Oczekiwania

 • co najmniej 3 lata doświadczenia w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • wiedza specjalistyczna w zakresie rozliczania i prowadzenia projektów współfinansowanych z UE,
 • wykształcenie wyższe,
 • samodzielność w działaniu,
 • wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki,
 • dobra organizacja pracy,
 • dokładność, terminowość i rzetelność w przygotowywaniu dokumentacji,
 • umiejętność pozyskiwania informacji i inicjatywa w proponowaniu nieszablonowych rozwiązań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Dobra znajomość MS OFFICE.

Oferujemy

 • przyjazne i wspierające środowisko pracy,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
 • dofinansowanie do szkoleń oraz kursów,
 • karta Multisport,
 • prywatna opieka medyczna.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne