Ta oferta pracy jest nieaktualna od 152 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Specjalista ds. Przeciwdziałania Nadużyciom

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2018-06-14

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Młodszy Specjalista ds. Przeciwdziałania Nadużyciom

  Do Twoich obowiązków należeć będzie:

  • współtworzenie oraz kontrolowanie procesów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu oraz z obszaru FATCA
  • monitorowanie, analizowanie oraz raportowanie określonych kategorii klientów oraz transakcji podejrzane,
  • monitorowanie realizacji obowiązków wynikających z regulacji prawnych oraz zobowiązań grupowych
  • współtworzenie materiałów szkoleniowych
  • koordynowanie polityki sankcyjnej

  Zainteresowanym współpracą z nami oferujemy:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
  • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się organizacji
  • pracę w naszym biurze na Powiślu
  • szeroką ofertę benefitów (opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe na życie,
   kafeterię benefitów np. karta MultiSport, bilety do kina i wiele innych)

  Zależy nam na przestrzeganiu standardów zabezpieczenia Twoich danych osobowych, w związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

   

  Idealnego Kandydata cechuje:

  • 1 - 2 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w instytucji finansowej
  • znajomość zagadnień z zakresu FATCA oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • doświadczenie w pracy projektowej/testowej
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne
  • analityczność i samoorganizacja
  • samodzielność oraz gotowość do udzielania wsparcia współpracownikom

  Zależy nam na przestrzeganiu standardów zabezpieczenia Twoich danych osobowych, w związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

   

  Drogi Kandydacie pamiętaj!

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa w tym procesie rekrutacyjnym. Nie musisz jednak wyrażać zgodny na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Jednakże chcielibyśmy mieć możliwość proponowania Ci innych zbliżonych ofert rekrutacyjnych w przypadku jeśli nie będziemy mogli zatrudnić Cię na obecnie interesujące Cię stanowisko. W tym celu prosimy Cię o wyrażenie zgody na udział w innych prowadzonych przez nas rekrutacjach.

   

  1. Administratorzy danych w tym procesie rekrutacyjnym

  Administratorami Twoich danych osobowych są spółki Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. oraz Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa. Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] lub pod numerem telefonu: 801 20 30 40.

   

  2. Administratorzy danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych

  Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych administratorami Twoich danych osobowych są spółki z Grupy NN tj. Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa. Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail  [email protected] lub pod numerem telefonu: 801 20 30 40.

   

  3. Inspektor Ochrony Danych

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail [email protected] lub pisemnie pod adresem ul. Topiel 12, 00-342, Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

   

  4. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z procesem rekrutacyjnym w którym uczestniczysz. W zależności od Twojej dyspozycji w tym zakresie Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w przyszłych procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Administratorów wymienionych w punkcie 2.

  W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

   

  5. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

  a) przetwarzanie w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy);
  b) przetwarzanie do czasu wygaśnięcia roszczeń z ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania;
  c) Twoja zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne prowadzone przez Administratorów;

   

  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody ilekroć nie zachodzi podstawa wynikająca z przepisów kodeksu, tj. pozwalająca na przetwarzanie określonej w art. 221 § 1 kodeksu pracy. Taka sytuacja ma miejsce chociażby w przypadku przetwarzania danych po ewentualnym niezawarciu umowy o pracę. Wówczas, aby móc uwzględniać Cię w kolejnych procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Administratorów potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych w tym celu.  W przypadku cofnięcia zgody, cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.

   

  6. Okres przechowywania danych osobowych

  Twoje dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 3 lat od jego zakończenia w celach archiwalnych, do czasu wygaśnięcia roszczeń z ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Po tym czasie, w przypadku niezawarcia z Tobą umowy o pracę, dane te zostaną usunięte, chyba, że wyrazisz zgodę na ich przetwarzanie na poczet prowadzenia przyszłych rekrutacji. Wówczas dane te zostaną usunięte po wycofaniu Twojej zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

   

  7. Odbiorcy Twoich danych

  Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które w imieniu administratorów prowadzą procesy rekrutacyjne, w szczególności eRecruitment Solutions Sp. z o.o oraz The Self Management (US) Corp. Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez te podmioty dokonuje się z zachowaniem pełnej poufności i z uwzględnieniem wysokich standardów bezpieczeństwa informacji. Przy czym podmioty te przetwarzają Twoje dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów w celach rekrutacyjnych.

  Administratorzy nie będą przekazywać Twoich danych osobowych innym podmiotom niż wskazanym powyżej.

  Twoje Dane osobowe przetwarzane w tym procesie nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

   

  8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  * prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

  * prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

  * prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

  * prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

  * prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

  * prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

  * prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, - w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV lub formularzu rekrutacyjnym inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać w każdym momencie poprzez przesłanie informacji na adres siedziby administratorów Twoich danych lub wysłanie wiadomości na adres [email protected]

  * Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres siedziby administratorów.