Oferta pracy

Młodszy Specjalista ds. przetwarzania danych i raportowania

PKO Leasing SAO firmie

PKO Leasing SA

Chłodna 52

Warszawa

Młodszy Specjalista / Specjalista ds. przetwarzania danych i raportowaniaNumer ref.: Departament Finansów, Sekcja Przetwarzania Danych i Raportowania

Na co dzień jako Specjalista:

 • przetwarzasz, analizujesz i badasz dane,
 • weryfikujesz oraz dbasz o spójność i jakość danych,
 • bierzesz udział w projektach związanych z rozbudową hurtowni danych oraz data martów,
 • wspierasz wdrażanie narzędzi umożliwiających optymalizację i automatyzację procesów przygotowania i pozyskiwania danych do analiz.,
 • bierzesz udział w ustalaniu potrzeb raportowych z obszarami biznesowymi,
 • poznajesz i wspierasz procesy raportowe,
 • poznajesz i opiekujesz się dziennymi przetwarzaniami oraz raportami,
 • przygotowujesz, rozwijasz, utrzymujesz zestawienia oraz raporty,
 • dbasz o niezawodność raportowania.         

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • w pracy tworzysz zapytania w SQL (SQL Server),
 • znasz i potrafisz korzystać z narzędzia SQL Server Reporting Services,
 • znasz dobrze pakiet MS Office, w szczególności Excel,
 • wykazujesz dużą samodzielność, komunikatywność oraz dokładność w swojej pracy,
 • potrafisz działać zespołowo i pracować w trybie projektowym,
 • jeśli znasz narzędzia do analizy biznesowej oraz wizualizacji danych (Power BI, SQL Server Analysis Services, Tabular) – jest to mile widziane,
 • jeśli znasz SQL Server Integration Services – jest to mile widziane.

To, co możemy Ci zaoferować:

 • współpracę w oparciu o umowę o pracę lub B2B w jednej z najlepszych firm leasingowych należącej do Grupy Kapitałowej Największego Banku w Polsce,
 • interesującą pracę w ambitnym zespole,
 • możliwość korzystania z pakietu socjalnego: opieka medyczna, pakiet multisport, ubezpieczenie grupowe.

PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi (93-281), przy al. Śmigłego Rydza 20 („Spółka”) informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz że: Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celach związanych z zatrudnieniem, jeśli zostanie nawiązany stosunek pracy tj. w celach niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę i ewentualnej realizacją tej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt b RODO), a także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np. regulujących proces zatrudniania pracowników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Przekazanie przez Państwa danych osobowych określonych w przepisach prawa pracy jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Państwa uczestnictwa w procesie rekrutacji. Spółka może także przetwarzać Państwa dane osobowe w celach związanych z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Spółka będzie przetwarzać inne dane osobowe niż te, których Spółka może wymagać w celu rekrutacji na podstawie przepisów prawa jeśli udzielą Państwo Spółce zgody na ich przetwarzanie, w takim przypadku przetwarzanie takich Państwa danych będzie opierać się na Państwa zgodzie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W powyższym przypadku oraz w innych przypadkach, gdy Spółka prosi Państwa o zgodę na przetwarzanie danych i wyrażą Państwo dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w zgodzie. Podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas zgoda. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadkach gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody zostaną Państwo poinformowani o skutkach nieudzielenia lub wycofania zgody. W celach administrowania zasobami personalnymi Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów z grupy kapitałowej PKO Bank Polski S.A., do której należy Spółka. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółki np. do dostawców usług IT, audytorów, doradców, a także do podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. W przypadku zmian w zakresie danych osobowych Spółka zachęca do informowania jej o takich zmianach. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, PKO Leasing S.A. al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, Łódź (93-281), adres e-mail: [email protected]

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Ogłoszenie archiwalne