Młodszy Specjalista ds. Przygotowania Ofert

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 22.01.2019
 • Ważna jeszcze 0 dni (do 21.02.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Thales jest firmą, która odpowiada na potrzeby klientów z całego świata oczekujących innowacyjnych rozwiązań, podnoszących poziom życia i bezpieczeństwo. Dzięki niezwykłemu połączeniu kompetencji, talentu i różnorodności kulturowej, specjaliści i naukowcy grupy Thales są w stanie zaprojektować oraz zrealizować nawet najbardziej wymagające technologicznie rozwiązania. Projekty Thales, które wprowadzają technologie przyszłości, są wszędzie tam, gdzie trzeba działać szybciej, sprawniej i wydajniej. Klienci grupy Thales mogą korzystać z zaawansowanych rozwiązań i podejmować trafne decyzje w kluczowych sprawach. Innowacyjne rozwiązania Thales można znaleźć w przestrzeni kosmicznej, w oceanach i na morzach, w powietrzu i na lądzie oraz w cyberprzestrzeni.  W 2017 roku Thales odnotował sprzedaż w wysokości 15,8 miliardów euro, zatrudniając 65 000 pracowników w 56 krajach.

  Aktualnie Thales Polska sp. z o.o. poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

  Młodszy Specjalista ds. Przygotowania Ofert
  MSPO/12/2018

  Zakres obowiązków:

  • Udział w kompletowaniu i analizowaniu danych o przetargach związanych z przedmiotem działalności Grupy Thales,
  • Analiza dokumentów przetargowych oraz zapytań ofertowych,
  • Wsparcie w przygotowaniu danych i kosztów do ofert oraz umów handlowych,
  • Wsparcie w procesie kalkulacji i optymalizacji kosztów w ofertach Grupy Thales,
  • Dbałość o kompletowanie i archiwizację dokumentów,
  • Udział w programach realizowanych w Grupie Thales.

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne lub student ostatnich lat studiów (preferowany kierunek: transport lub budownictwo),
  • Mile widziane doświadczenie w pracy przy przygotowywaniu ofert dla branży technicznej lub kalkulacji kosztów robót budowlanych,
  • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
  • Umiejętność analitycznego myślenia,
  • Dokładność, sumienność, rzetelność,
  • Znajomość obsługi komputera i MS Office na poziomie zaawansowanym,
  • Biegła znajomość języka angielskiego.

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę (pełen etat),
  • Pracę w międzynarodowym środowisku,
  • Udział w ciekawych projektach opartych o najnowocześniejsze technologie,
  • Pakiet dodatkowych benefitów (szkolenia techniczne i językowe, prywatna opieka medyczna, fundusz socjalny),
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV klikając przycisk APLIKUJ.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

  Klikając w przycisk „Aplikuj” zgadzasz się na przetwarzanie przez Thales Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. gen. Józefa Zajączka 9  01 – 518 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Z chwilą wyrażenia zgody Thales Polska sp. z o.o. staje się administratorem Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji.

  W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem   [email protected], podając w treści maila imię i nazwisko oraz adres email z którego wysłałeś do nas swoje cv.  Powyższe nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a odmowa ich podania nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach aplikacyjnych.

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres dwóch lat. Okres przetwarzania danych osobowych może ulec skróceniu, jeżeli w jego trakcie zostaniesz zatrudniony w Thales Polska albo wycofasz swoją zgodę na dalsze przetwarzanie w celach rekrutacyjnych.

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia roszczeń, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Okres przetwarzania danych osobowych na tej podstawie nie będzie dłuższy niż sześć miesięcy od dnia, w którym upłynie termin przedawnienia roszczeń. Zakres Twoich danych osobowych będzie ograniczony do danych niezbędnych dla ustalenia roszczeń, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie polegało na przechowywaniu ich w elektronicznej bazie danych i w wersji papierowej, zapoznawaniu się z nimi przez osoby upoważnione w Thales Polska sp. z o.o. oraz w Grupie Thales do udziału w procesie rekrutacji, ich analizie oraz porównywaniu z danymi innych osób uczestniczących w rekrutacji. Wszystkie osoby, które zapoznają się z Twoimi danymi osobowymi będą przeszkolone z zasad ochrony danych osobowych oraz zobowiązane do zachowania poufności Twoich danych.

  Thales Polska sp. z o.o. przetwarzać będzie Twoje dane osobowe zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych Thales Polska, w warunkach zapewniających ochronę Twojej prywatności. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa poufności, integralności oraz dostępności Twoich danych. Thales Polska sp. z o.o. stosuje różnorodne środki zabezpieczenia technicznego, fizycznego i organizacyjnego w systemach teleinformatycznych i miejscach przetwarzania  danych osobowych, które są adekwatne do poziomu zagrożeń. Thales Polska sp. z o.o. systematycznie monitoruje i mierzy ich skuteczność oraz dokonuje oceny ryzyka dla Twoich danych osobowych.

  Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usług, w tym dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych w celu zapewnienia optymalnych warunków przeprowadzenia rekrutacji.

  Thales Polska sp. z o.o. stawia wysokie wymagania swoim dostawcom usług, którzy będą uczestniczyli  w przetwarzaniu Twoich danych osobowych poprzez zobowiązanie ich do stosowania adekwatnych środków bezpieczeństwa do poziomu zagrożeń oraz dopuszczenie do przetwarzania danych tylko osób upoważnionych, przeszkolonych i zobowiązanych do zachowania poufności.    

  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej, jak również nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzji w Twojej sprawie.

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do zgodności z przepisami prawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Thales Polska sp. z o.o. możesz zgłosić je na adres mailowy: [email protected] 

  Thales Polska jest członkiem Grupy Thales i w związku z tym Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji wewnętrznych celów administracyjnych w systemach teleinformatycznych  Grupy Thales. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grupy Thales jest możliwy na adres mailowy: [email protected]

   

  bottom