Oferta pracy

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), Spółka Ferro S.A. informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych będzie Ferro Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie, ul. Przemysłowa 7 (dalej: „Spółka”). 2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], lub pod numerem  +48122562100. 3. Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w Spółce, na podstawie Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgody w zakresie danych, które podał Pan/Pani dodatkowo z własnej inicjatywy. 4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych lub wycofanie zgody może skutkować odmową dopuszczenia do procesu rekrutacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z administratorem. W procesie rekrutacji Spółka może udostępniać Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w CV m.in. podmiotom, które utrzymują platformę i serwery oraz oprogramowanie do zarządzania rekrutacjami. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres: • do czasu zakończenia rekrutacji lub do dnia, w którym dane staną się zbędne dla potrzeb danej rekrutacji, nie dłużej niż 6 – miesięcy; • w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zawartych w CV na potrzeby przyszłych rekrutacji – do czasu odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 2 lata. 6. Posiada Pani/Pan prawo do: informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Spółkę i przysługujących uprawnieniach, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 7. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: [email protected], pocztą tradycyjną na adres: Ferro Spółka Akcyjna, ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina lub wycofać osobiście stawiając się w: Dziale Personalnym Ferro S.A., ul. Przemysłowa 7, Skawina. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych będzie, w zależności od tego, czego dotyczyła zgoda: 1. zaprzestanie przetwarzania i niemożliwość uwzględnienia w procesie rekrutacji danych osobowych udostępnionych przez kandydata ponad zakres wynikający z Kodeksu pracy, lub niemożliwość dalszego uczestnictwa w rekrutacji; 2. usunięcie CV z bazy danych Spółki. 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani wykorzystywane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych przez Spółkę narusza przepisy RODO.”
FERRO S.A.

Młodszy Specjalista ds. Rachunkowości i Podatków

FERRO S.A.O firmie

 • Skawina

  Skawina, małopolskie
 • Ważna 18 godzin
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • młodszy specjalista (Junior)

Twój zakres obowiązków

 • kontrola prawidłowości i zgodności dokumentów pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym, stanowiących podstawę ewidencji operacji gospodarczych;

 • księgowanie operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami podatkowymi;

 • ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz strukturą organizacyjną i zasadami rozliczeń przyjętymi w danym podmiocie;

 • ewidencjonowanie i rozliczanie transakcji zakupu towarów zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych;

 • sporządzanie sprawozdań do NBP, GUS;

 • kompletowanie dokumentów i przygotowanie danych do rozliczeń podatkowych w zakresie VAT CIT i innych podatków;

 • czynny udział w przygotowaniu danych Grupowych, współpraca ze spółkami w Grupie, potwierdzanie sald grupowych i pozyskanie niezbędnych danych do procesu konsolidacji;

 • comiesięczne raportowanie do przełożonego w uzgodnionym standardzie.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (mile widziane w zakresie finansów, rachunkowości);

 • doświadczenie w pracy w obszarze księgowości i podatków;

 • wiedza merytoryczna z zakresu ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego;

 • bardzo dobra znajomości MS Excel;

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;

 • dokładność i terminowość w realizowaniu zadań;

 • komunikatywność i umiejętność współpracy.

To oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

 • praca w stabilnej, rozwijającej się spółce giełdowej o międzynarodowym zasięgu;

 • możliwość rozwoju zawodowego;

 • system szkoleń podnoszący kwalifikacje;

 • rabat na nasze produkty;

 • 2 dodatkowe dni wolne od pracy w ciągu roku;

 • dodatek urlopowy;

 • prywatną opiekę medyczną;

 • kartę MultiSport;

 • niezbędne narzędzia do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dodatkowy urlop

FERRO S.A.

Grupa FERRO to jeden z największych producentów i dystrybutorów armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej z blisko 30-letnim doświadczeniem w branży na rynkach międzynarodowych. Grupa jest w gronie największych dostawców w segmencie zarządzania ekonomicznym zużyciem wody i ekologicznymi źródłami ciepła w Europie Centralnej. FERRO prowadzi swoją działalność głównie w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Rosji, Białorusi, Chorwacji na Węgrzech i Litwie.

W efekcie dalszego dynamicznego rozwoju, do Grupy FERRO dołączy spółka TERMET S.A, która jest jednym z wiodących dostawców kompleksowych systemów w segmencie nowoczesnego zarządzania źródłami ciepła na rynku polskim oraz spółka Tester sp. z o.o., dostarczająca elektroniczne układy sterowania i automatyki do urządzeń gazowych.

Przewiń do profilu firmy