Ta oferta pracy jest nieaktualna od 278 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Specjalista ds. Rekrutacji

 • Łódź, łódzkie
 • Specjalista
 • 2018-08-13

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Contrain powstał w 1998 r. Dziś w ramach Grupy Contrain działa kilka podmiotów, m.in. dwie Agencje Pracy Tymczasowej oraz spółka oferująca usługi z zakresu doradztwa personalnego. Grupa Contrain współpracuje z ponad 100 przedsiębiorstwami z Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej (głównie Holandii i Niemiec). Nasze wieloletnie doświadczenie pomaga w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi, znalezieniu i zarządzaniu pracownikami różnego szczebla na najwyższym poziomie jakości.

  Młodszy Specjalista ds. Rekrutacji
  Miejsce pracy: Łódź

  Podstawowe obowiązki:

  • aktywne pozyskiwanie pracowników fizycznych do pracy na terenie Holandii i Niemiec
  • zarządzanie bazą kandydatów, praca w systemie CRM
  • weryfikacja kandydatów wg. przyjętych standardów
  • przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych
  • weryfikacja dokumentów
  • współpraca z Urzędami Pracy, OHP, MCK, itp. oraz aktywne pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy
  • poszukiwanie nowych kanałów rekrutacyjnych
  • reprezentowanie firmy na Targach Pracy, spotkaniach terenowych, itp.
  • przygotowywanie raportów i zestawień

  Kluczowe kompetencje:

  • wykształcenie min. licencjackie, preferowane kierunki: Psychologia, Socjologia, ZZL;
  • zainteresowanie zagadnieniami związanymi z tematyką pracy tymczasowej
  • komunikacja w języku angielskim i/lub niemieckim będzie mile widziana
  • posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B
  • gotowość do wyjazdów delegacyjnych
  • umiejętność sprawnego posługiwania się pakietem MS Office
  • doskonała organizacja pracy własnej
  • samodzielność w działaniu
  • umiejętność pracy pod presją czasu

  Oferujemy:

  • przejrzysty proces adaptacji i wsparcia ze strony firmy
  • umowę o pracę wraz z programem bonusowym
  • możliwość rozwoju i awansu w obrębie grupy kapitałowej
  • pracę w międzynarodowym środowisku
  • niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon)
  • benefity pozapłacowe
  • pracę w firmie będącej członkiem Polskiego Forum HR
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]

  a/ Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, oraz na podstawie art. 221 k.p. w celu rekrutacji prowadzonych przez Współadministratorów.

  b/ Pani/Pana dane będą ujawniane odbiorcom świadczącym obsługę systemów IT oraz firmom świadczącym usługi kadrowo-płacowe dla Współadministratorów.

  c/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy

  d/ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi.

  e/ W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi . W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.

  f/ Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 221 k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów.

  g/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

  h/ Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych

  i/ wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

   

  We kindly inform you that the Joint controllers of your personal data are the following Temporary Employment Agencies: Contrain Poland Sp. z o.o. ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań and Contrain sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź. You can contact us at the following e-mail address: [email protected] or [email protected]

  The Joint controllers appointed a Personal Data Protection Inspector. You can contact the Inspector at the following e-mail address: [email protected]

  a/ Your personal details will be processed pursuant to your consent and pursuant to Art. 221 of the Polish Labour Code, for the purpose of recruitment processes conducted by the Joint controllers.

  b/ Your personal details will be disclosed to entities who provide IT services and HR & payroll services for the benefit of the Joint controllers,

  c/ Your personal data will be stored for the period of 24 months

  d/ You have the right to access or rectify your personal data, or request that your personal data be deleted or their processing limited. You also have the right to transfer your personal data to a different controller. You can send your request to the abovementioned e-mail address, or file it in person at our registered office – Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a, Łódź (Poland).

  e/ You have the right to withdraw your consent for further processing of your personal data at any time. Your withdrawal has to be sent in an electronic form to the abovementioned  e-mail address or filed in person at our registered office – Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a, Łódź (Poland). This does not affect the lawfulness of the processing of your personal data which took place before the withdrawal of your consent.

  f/ You are obliged to provide your personal data as specified in Art. 221 of the Polish Labour Code. Other data are provided freely and they are necessary to participate in recruitment processes conducted by the Joint controllers. Failure to provide personal data makes it impossible for you to participate in recruitment processes conducted by the Joint controllers.

  g/ You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority who supervises the lawfulness and correctness of personal data processing.

  h/ Your personal data will not be transferred to the countries outside the EU (third countries) and to international organisations.

  i/ Your personal data will not be subject to automated individual decision-making (decision-making with no human assistance), including profiling.