Młodszy specjalista ds. rekrutacji z j. ukraińskim

ISSP Sp. z o.o.O firmie

 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ogłoszenie wygasło 12 dni temu
 • Pełny etat
 • Młodszy specjalista (Junior)

Firma ISSP UA Sp. Z o.o. jest międzynarodową organizacją działającą w zakresie usług Customer Relationship & Human Resources. Strategicznym obszarem naszej działalności jest m.in. outsourcing pracowniczy. W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. rekrutacji z j. ukraińskim

BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA:

 • Telefoniczną oraz bezpośrednią rekrutację pracowników,
 • Legalizację zatrudnienia obcokrajowców,
 • Kontrolę oraz archiwizację dokumentów,
 • Tłumaczenie tekstów,
 • Obsługę programów niezbędnych do funkcjonowania firmy,
 • Wspieranie przełożonych w bieżących działaniach,
 • Stały kontakt z innymi działami firmy,
 • Nawiązywanie oraz utrzymywanie stałych relacji z instytucjami w Polsce,

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie min. średnie,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • Dobra organizacja czasu pracy,
 • Prawo jazdy kat. B mile widziane,
 • Znajomość j. ukraińskiego w mowie i piśmie w stopniu biegłym,
 • Znajomość j. polskiego w mowie i w piśmie,
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących zatrudniania obcokrajowców,
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

W ZAMIAN DAJEMY:

 • Możliwość rozwoju w dużej firmie o zasięgu międzynarodowym i ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Pracę od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 16:00,
 • Umowę dostosowaną do potrzeb,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Miłą atmosferę,
 • Wyjazdy i spotkania integracyjne,
 • Pracę w zgranym zespole,
 • Spotkania rekrutacyjne we Wrocławiu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z numerem referencyjnym. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy ISSP Sp. z o.o. oraz ISSP UA Sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji przez ISSP Sp. z o.o. oraz ISSP UA Sp. z o.o. jako agencje pracy tymczasowej informujemy, że:

Administratorami danych osobowych kandydatów w zależności od prowadzonego procesu rekrutacji są:

a) ISSP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000468036, NIP 8943047249 lub

b) ISSP UA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-562), Plac Orła Białego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000639365, NIP 8943085801

 

Administratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych w osobie Damiana Klimasa nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy u wybranych pracodawców użytkowników do zatrudnienia na wolnych stanowiskach.

Administratorzy planują przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy w celu marketingu bezpośredniego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz w celu przyszłej rekrutacji tylko w przypadku, gdy kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla zaangażowania kandydata w kolejne procesy rekrutacyjne.

Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa powyżej, w każdym momencie poprzez zawiadomienie wybranego Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody kandydata przed jej wycofaniem.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Kodeksem cywilnym oraz ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a w przypadku cudzoziemców również Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych powoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

Dane będą udostępniane odbiorcom takim jak: pracodawcy, pracodawcy użytkownicy, podmioty prowadzące księgowość na zlecenie Administratorów, podmioty prowadzące działalność z zakresu obsługi procesów biznesowych tj. np. support IT Administratorów.

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane kandydatów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. przez okres rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a także przez okres konieczny dla celów zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnień określonymi w Kodeksie cywilnym.

Kandydaci do pracy posiadają prawo żądania od Administratorów dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Kandydaci do pracy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Administrator zastrzega że przesłanie do Administratorów CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy