Ta oferta pracy jest nieaktualna od 22 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Specjalista ds. Rozliczeń

 • Błonie, Warszawa, mazowieckie
 • Kopytów 44A, 05-870 Błonie, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • 29.07.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  VESTA POLSKA Sp. z o.o. to jeden z największych przewoźników w rejonie Mazowsza. Spółka specjalizuje się w transporcie ładunków przestrzennych, a swoją stabilną pozycję rynkową zawdzięcza elastycznemu podejściu kompleksowej obsłudze klienta.
   
  Zwiększamy zasięg swoich działań dlatego poszukujemy ludzi, który wyznają takie same wartości jak my!
  Młodszy Specjalista ds. Rozliczeń
  Miejsce pracy: Błonie, pod Warszawą

  Zadania:

  • obsługa kasy kierowców,
  • wydawanie i rozliczanie zaliczek w walucie PLN, EUR
  • przygotowanie raportów kasowych,
  • rozliczanie wyciągów bankowych Driver,
  • księgowanie zaliczek, raportów, wyciągów,
  • zarządzanie kartami bankowymi kierowców,
  • wydawanie dokumentów kierowcom,
  • przygotowanie zgłoszeń na Austrię,
  • wsparcie pracowników kadr - wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego, przygotowanie zestawień urlopowych itd.

  Wymagania:

  • zainteresowanie zagadnieniami płacowymi, ubezpieczeniowymi, podatkowymi i prawa pracy,
  • zdolności organizacyjne oraz interpersonalne, sumienność i dokładność.
  • mile widziane doświadczenie na stanowisku związanym z kadrami/rozliczeniami

  Oferujemy:

  • pełne przeszkolenie i wdrożenie do zawodu,
  • stałe zatrudnienie na umowę o pracę,
  • realna szansa rozwoju zawodowego i awansu,
  • pakiet benefitów (dodatkowe ubezpieczenie, opieka zdrowotna, karta Multisport)
  • niezbędne narzędzia do pracy,
  • pracę w małym dziale
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

   

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Vesta Polska Sp. z o.o. informuje o zasadach oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

  1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vesta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kopytowie, Kopytów 44a, 05-870 Błonie, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000319131, numer NIP: 5342408474, kapitał zakładowy 5 004 000 zł – dalej

  „ Administrator” .

  2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Zgromadzone dane są

  przetwarzane są w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisko wskazane w ogłoszeniu w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Podstawą do przetwarzania danych osobowych wskazanych w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy, stanowi art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie pozostałych przekazanych nam danych oraz Państwa wizerunku odbywa się na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi nam podjęcie z Państwem kontaktu i realizację procesu rekrutacji.

  4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Państwa dane osobowe mogą być

  udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora (np. dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych), z którym to zleceniem wiąże się przetwarzanie danych , a także na żądanie podmiotów i organów administracji, uprawnionych do żądania ww. danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.

  5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez rok od momentu przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych do celów przyszłych rekrutacji, dane przetwarzane będą przez okres 2 lat od momentu przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.

  6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane, ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

  7. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8 Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

   

  Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, bądź realizacji przysługujących Państwu uprawnień -prosimy o kontakt z Administratorem ([email protected]),

  telefon: XXXX

   

  Zgadzam się na przetwarzanie przez Vesta Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Vesta Polska Sp. z o.o.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.