Oferta pracy

Młodszy Specjalista ds. systemów informatycznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut LotnictwaO firmie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę, umowa o pracę tymczasową
 • pełny etat
 • młodszy specjalista (Junior)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Aleja Krakowska 110/114

Warszawa

Technologie, których używamy

System operacyjny

Twój zakres obowiązków

 • obsługa zgłoszeń service desk, tj. zdalne i bezpośrednie wsparcie użytkowników w zakresie obsługi systemów i aplikacji firmowych,

 • czynny udział podczas konferencji firmowych w zakresie wsparcia IT,

 • przygotowywanie sprzętu komputerowego dla nowych pracowników,

 • konfigurowanie stacji roboczych, urządzeń sieciowych i oprogramowania na zlecenie użytkowników,

 • budowa instrukcji dla użytkowników i innych materiałów pomocniczych,

 • inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania,

 • pomoc użytkownikom w bieżących problemach.

Nasze wymagania

 • praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu problemów ze sprzętem IT,

 • bardzo dobra znajomość Windows 7/8/8.1/10, MS Office 2013/2016 i Windows Server 2012/2016

 • dobra znajomość działania sieci: LAN, WAN, WLAN, Active Directory,

 • proaktywne podejście do rozwiązywania problemów, samodzielność, inicjatywa i kreatywność,

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego do czytania dokumentacji technicznej,

 • mile widziana znajomość UNIX oraz Mac OS.

Tak organizujemy naszą pracę

Skład zespołu

 • administrator IT
 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • brak dress code’u

 • dofinansowanie wypoczynku

 • rowerownia

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Administratorem Pani/Pana⃰ danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana⃰ danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w zw. z art. 221 § 1, 2, 4 i 5 - 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach i w zakresie określonym w art. 52 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r., poz. 2098). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Przysługuje Pani/Panu⃰ prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected]