Administratorem danych osobowych jest Turka Invest sp. z o.o., z siedzibą w 05-555 Tarczyn, przy ulicy Al. Krakowska 10, zwany dalej ,, administrator.’’

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:
 1. realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
W przypadku oferowania współpracy w oparciu o formę inną, niż stosunek pracy wynikający z kodeksu pracy, podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne, aby wziąć udział w prowadzonych procesach rekrutacyjnych.

Jeżeli wyrażają Państwo  na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym, Państwa dane osobowe będą przetwarzane także:
 1. w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 2. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Jeżeli wyrażą Państwo  którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego IOD

Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).  

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 5 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. 

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Państwa  dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 
Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest dodanie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Turka Invest sp. z o.o. ; adres 05-555 Tarczyn, Al. Krakowska 10; moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego’’.

W przypadku chęci pozostawienia aplikacji na potrzeby przyszłych postępowań prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli ( opcjonalnie ):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Turka Invest sp. z o.o. ; adres Al. Krakowska 10, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu niezbędnym do realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych.’’

Młodszy specjalista ds. systemów jakości i bezpieczeństwa żywności

TURKA INVEST SP. Z O.O.O firmie

TURKA INVEST SP. Z O.O.

Aleja Krakowska 10

Tarczyn

top
Więcej o nas przeczytasz na: www.turka.pl
 
Firma Turka Invest w Tarczynie zatrudni osobę na stanowisko:
Młodszy specjalista ds. systemów jakości i bezpieczeństwa żywności
Miejsce pracy: Tarczyn

NASZE OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • Wykształcenie wyższe (technologia żywności, towaroznawstwo, chemia, biologia lub kierunki pokrewne),
 • Praktyczne doświadczenie na podobnym stanowisku w przedsiębiorstwie produkującym produkty żywnościowe,
 • Uprawnienia audytora wewnętrznego systemów jakościowych ISO 22000 i/lub IFS i/lub BRC,
 • Znajomość norm, procedur oraz zasad związanych z systemami HACCP, ISO 22 000, IFS, BRC,
 • Znajomość wymagań prawa i certyfikacji w odniesieniu do produkcji żywności: EKO, Halal, Kosher, Non GMO, Vegan,
 • Umiejętności analityczne oraz bardzo dobra komunikacja,
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy oraz samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
 • Czynne prawo jazdy kat. B, konieczne ze względu na przejazdy między zakładami produkcyjnymi firmy,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Nadzór nad dokumentacją jakościową,
 • Nadzór nad kwalifikacją i oceną dostawców,
 • Weryfikacja poprawności procedur, instrukcji oraz tworzenie nowych,
 • Kontrola produkcji pod kątem bezpieczeństwa żywności,
 • Współpracowanie z działami jakości partnerów biznesowych,
 • Zatwierdzanie i weryfikacji opakowań i etykiet produktów,
 • Nadzorowanie przygotowywania prób produktów dla klientów,
 • Reprezentowanie zakładu podczas audytów zewnętrznych.


OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełny etat; 8-16),
 • Możliwość rozwoju i zdobywania doświadczeń w prężnie rozwijającej się firmie,
 • Szeroki zakres świadczeń pozapłacowych (pakiet medyczny),
 • Przyjazną atmosferę pracy w międzynarodowym środowisku (darmowe obiady domowe)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV klikając w przycisk aplikowania.

aplikuj
bottom
Więcej o nas przeczytasz na: www.turka.pl
 
Firma Turka Invest w Tarczynie zatrudni osobę na stanowisko:
Młodszy specjalista ds. systemów jakości i bezpieczeństwa żywności

NASZE OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • Wykształcenie wyższe (technologia żywności, towaroznawstwo, chemia, biologia lub kierunki pokrewne),
 • Praktyczne doświadczenie na podobnym stanowisku w przedsiębiorstwie produkującym produkty żywnościowe,
 • Uprawnienia audytora wewnętrznego systemów jakościowych ISO 22000 i/lub IFS i/lub BRC,
 • Znajomość norm, procedur oraz zasad związanych z systemami HACCP, ISO 22 000, IFS, BRC,
 • Znajomość wymagań prawa i certyfikacji w odniesieniu do produkcji żywności: EKO, Halal, Kosher, Non GMO, Vegan,
 • Umiejętności analityczne oraz bardzo dobra komunikacja,
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy oraz samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
 • Czynne prawo jazdy kat. B, konieczne ze względu na przejazdy między zakładami produkcyjnymi firmy,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Nadzór nad dokumentacją jakościową,
 • Nadzór nad kwalifikacją i oceną dostawców,
 • Weryfikacja poprawności procedur, instrukcji oraz tworzenie nowych,
 • Kontrola produkcji pod kątem bezpieczeństwa żywności,
 • Współpracowanie z działami jakości partnerów biznesowych,
 • Zatwierdzanie i weryfikacji opakowań i etykiet produktów,
 • Nadzorowanie przygotowywania prób produktów dla klientów,
 • Reprezentowanie zakładu podczas audytów zewnętrznych.


OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełny etat; 8-16),
 • Możliwość rozwoju i zdobywania doświadczeń w prężnie rozwijającej się firmie,
 • Szeroki zakres świadczeń pozapłacowych (pakiet medyczny),
 • Przyjazną atmosferę pracy w międzynarodowym środowisku (darmowe obiady domowe)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne