Ta oferta pracy jest nieaktualna od 147 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy specjalista ds. technologii kartowych

 • Łódź, łódzkie
 • Specjalista
 • 24.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Młodszy specjalista ds. technologii kartowych
  miejsce pracy: Łódź
  numer referencyjny: AFE/0833/2018

  Dołącz do wydziału Technologii Kartowych!

  dlaczego warto?

  • będziesz uczestniczyć w projektach w zakresie wdrożeń nowych produktów, technologii kartowych,
  • dołączysz do zespołu, który współpracuje z partnerami zewnętrznymi oraz organizacjami płatniczymi w zakresie dostosowania parametryzacji i  funkcjonalności produktów kartowych do zmieniających się wymagań organizacji płatniczych i regulatorów krajowych
  • będziesz wspierał merytorycznie inne jednostki w obszarze kart płatniczych.

  Szukamy własnie Ciebie,  jeśli:

  • jesteś otwarty na nowe technologie oraz poszukiwanie nowych rozwiązań
  • masz wykształcenie wyższe techniczne, bądź jesteś w trakcie studiów,
  • lubisz analizować dane,
  • znasz na poziomie średnio zaawansowanym MS Office (Excel, Access)
  • komunikujesz się w języku angielskim
  • lubisz pracować indywidualnie oraz  zespołowo,
  • cechuje Cię sumienność, skrupulatność i odpowiedzialność
  • lubisz pogłębiać wiedzę i zdobywać nowe kompetencje

  Mile widziane: 

  • znajomość tematyki kart płatniczych,
  • znajomości SQL 

  Od nas otrzymasz:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wydziale technologii kartowych,
  • pakiet benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, kluby mBanku, dostęp do bezpłatnych ebooków i wiele innych),
  • wsparcie w zdobywaniu umiejętności prowadzenia projektów,
  • możliwość prowadzena innowacyjnych projektów   Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

  Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.