Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO) pragniemy poinformować Cię, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Distribev Orbico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem pod numerem telefonu: 32 628 99 99, adresem e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected]
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia obecnego procesu rekrutacji, a także, jeżeli wyraziłeś na to zgodę, na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Distribev Orbico sp. z o.o. a także inne podmioty z Grupy Orbico w Polsce. Podstawę przetwarzania stanowi:
  • podjęcie działań na Twoje żądanie przed ewentualnym zawarciem umowy, czyli objęcia Cię procesem rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych - w zakresie danych, które nie wynikają z Kodeksu pracy, a które przekazujesz w swojej aplikacji o pracę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z obowiązujących przepisów prawa w zakresie żądania podania określonych danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy);
  • prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie danych zbieranych w formularzu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w przypadku konieczności przeprowadzenia badań wstępnych i uwzględnienia orzeczenia w tym zakresie przed zawarciem umowy o pracę - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty z Grupy Orbico w Polsce, jeżeli wyraziłeś na to zgodę. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług: hostingowych, informatycznych, rekrutacyjnych, publikacji ogłoszeń o pracę oraz systemów do zarządzania rekrutacjami – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,
 2. Twoje dane przetwarzane będą przez czas:
  1. trwania procesu rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu,
  2. 24 miesięcy, licząc od końca roku, w którym zostały przekazane dokumenty aplikacyjne, jednak tylko jeśli wyraziłeś dodatkową zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach przyszłych rekrutacji,
 3. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 4. Ponadto przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych jest wymagane w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy – również odnośnie danych, których podanie jest niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 7. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 8. Na podstawie Twoich danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie odbywać się profilowanie.
Distribev Orbico Sp. z o.o

Młodszy Specjalista ds. Windykacji

Distribev Orbico Sp. z o.oO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Distribev Orbico Sp. z o.o

Chorzowska 150B

Katowice

Młodszy Specjalista ds. Windykacji
Miejsce pracy: Katowice

Distribev Orbico Sp. z o.o. jest częścią Grupy Orbico. Zajmujemy się sprzedażą i dystrybucją alkoholi oraz napojów bezalkoholowych w rynku tradycyjnym i w gastronomii. W naszym portfolio znajdują się marki producentów takich jak: Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, Carlsberg, CEDC.

Kogo szukamy?

Osoby z łatwością poruszającej się w programie MS Excel, otwartej na zmiany i chętnej do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, w ramach regularnie organizowanych szkoleń. Jeśli świetnie radzisz sobie ze stresem, umiesz pracować zespołowo, a także jesteś komunikatywny i negocjacje nie są dla Ciebie czymś obcym, to szukamy właśnie Ciebie!
Jesteśmy otwarci na osoby nie posiadające doświadczenia w dziale windykacji.

Twoja Rola:

 • Bieżące monitorowanie zadłużenia klientów,
 • Kontakt z klientami drogą mailową i telefoniczną,
 • Negocjowanie terminów spłat zaległości,
 • Efektywne wykorzystanie pozyskanej wiedzy w codziennej pracy,
 • Przestrzeganie procedur, współpraca z innymi działami w firmie. 

Jak nagradzamy:

 • Umowa o pracę
 • Comiesięczna premia
 • Opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Wczasy pod gruszą
 • Karta Fit Profit na sport i kulturę
 • Deputat świąteczny
 • Aromatyczna kawa
 • Parking rowerowy

Distribev Orbico Sp. z o.o. jest częścią Grupy Orbico. Zajmujemy się sprzedażą i dystrybucją alkoholi oraz napojów bezalkoholowych w rynku tradycyjnym i w gastronomii. W naszym portfolio znajdują się marki producentów takich jak: Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, Carlsberg, CEDC.

Młodszy Specjalista ds. Windykacji
Miejsce pracy: Katowice

Kogo szukamy?

Osoby z łatwością poruszającej się w programie MS Excel, otwartej na zmiany i chętnej do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, w ramach regularnie organizowanych szkoleń. Jeśli świetnie radzisz sobie ze stresem, umiesz pracować zespołowo, a także jesteś komunikatywny i negocjacje nie są dla Ciebie czymś obcym, to szukamy właśnie Ciebie!
Jesteśmy otwarci na osoby nie posiadające doświadczenia w dziale windykacji.

Twoja Rola:

 • Bieżące monitorowanie zadłużenia klientów,
 • Kontakt z klientami drogą mailową i telefoniczną,
 • Negocjowanie terminów spłat zaległości,
 • Efektywne wykorzystanie pozyskanej wiedzy w codziennej pracy,
 • Przestrzeganie procedur, współpraca z innymi działami w firmie. 

Jak nagradzamy:

 • Umowa o pracę
 • Comiesięczna premia
 • Opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Wczasy pod gruszą
 • Karta Fit Profit na sport i kulturę
 • Deputat świąteczny
 • Aromatyczna kawa
 • Parking rowerowy

Ogłoszenie archiwalne