Ta oferta pracy jest nieaktualna od 32 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Specjalista ds. Windykacji

 • Kraków, Myślenice, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 21.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  TELE-FONIKA KABLE Sp. S.A. jest największym producentem kabli i przewodów w Europie Środkowej i Wschodniej. Należy również do grona największych światowych dostawców kabli i przewodów.
   
  Aktualnie poszukujemy absolwenta studiów ekonomicznych chcącego zdobyć doświadczenie zawodowe w Dziale Skarbu i Zarządzania Ryzykiem na stanowisku:
  Młodszy Specjalista ds. Windykacji
  Numer ref.: 18/2018
  Miejsce pracy: Myślenice (około 30 km od Krakowa)


  Osoba zatrudniona na tym stanowisku dołączy do zespołu odpowiedzialnego za współpracę z rynkami anglojęzycznymi w zakresie kontroli kredytowej. Pozna zasady ustalania limitów kredytowych w oparciu o wyznaczone procedury wewnętrzne, dokumentację finansową klientów i ich historię płatności.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego – warunek konieczny
  • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu finansów
  • znajomość programu MS Excel na poziomie zaawansowanym

  Obszary odpowiedzialności:

  • analizowanie i identyfikacja grup ryzyka kredytowego
  • sporządzanie bieżących raportów i analiz należności oraz zarządzanie bazą danych klientów kredytowych
  • monitorowanie terminowości spłat należności, inicjowanie działań windykacyjnych (kontakt telefoniczny, korespondencja pisemna z dłużnikami, przygotowywanie wezwań do zapłaty)
  • bieżące współpracowanie z Działem Prawnym, Działem Handlowym, wywiadowniami gospodarczymi, kancelariami prawnymi, firmami windykacyjnymi

  Zaakceptowanym kandydatom oferujemy:

  • stabilną pracę w renomowanej firmie
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • pakiet socjalny (dofinansowanie wypoczynku, świadczenia świąteczne…)
  • dostęp do platformy szkoleniowej
  • atrakcyjne warunki na przystąpienie do programu: Ubezpieczenia na życie, Opieki medycznej, Kart sportowych; Platformy szkoleń językowych


  Oferty zawierające CV wraz z szczegółowym zakresem obowiązków oraz numer referencyjny w temacie wiadomości prosimy przesyłać za pomocą przycisku aplikuj:

   

  Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się telefonicznie.
   
  Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:
  " Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TELE-FONIKA Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach, ul. H. Cegielskiego 1, moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. aplikacja, list motywacyjny, CV) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej dla celów rekrutacyjnych, w procesie rekrutacji na stanowisko MŁODSZY SPECJALISTA DS. WINDYKACJI” 
   
  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Wyślij” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do TELE-FONIKA KABLE S.A. z siedzibą w Myślenicach przy ul. H. Cegielskiego 1 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
   
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz na stronie www.tfkable.com
  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
   
  Administrator danych
  Administratorem danych jest Tele-Fonika Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach (32-400),
  przy ul. H.Cegielskiego 1.
   
  Dane kontaktowe
  Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres email [email protected]
   
  Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych
  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia danego procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych – podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu Pracy, a w zakresach, których upoważnienie do przetwarzanie nie wynika z Kodeksu Pracy – Pani/Pana zgoda na przetwarzanie, wyrażona poprzez ich umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych
  • przeprowadzania przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych – podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie
  Odbiorcy danych
  Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie upoważnienia lub umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
   
  Okres przechowywania danych
  Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres 1 roku od momentu zakończenia danego procesu rekrutacyjnego.
  W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.
   
  Prawa osoby, której dane dotyczą
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać wypełniając formularz „wycofaj zgodę”, lub przesyłając stosowną deklarację na adres administratora danych osobowych.
  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
   
  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg zatrudnienia) jest obowiązkowe i bez podania tych danych może być Pani/Pan nieuwzględniana/y w procesie rekrutacji; podanie danych w pozostałym zakresie (włącznie z umieszczeniem fotografii) jest Pani/Pana dobrowolną decyzją i nie będzie miało wpływu na udział w procesie rekrutacyjnym.