Oferta pracy

PROSIMY O ZAMIESZCZENIE W TREŚCI CV JEDNEGO Z DWÓCH OŚWIADCZEŃ Z PANA/PANI ZGODĄ:

Oświadczenie umożliwiające przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z bieżącą rekrutacją:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w przesłanej dokumentacji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.

Oświadczenie umożliwiające przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z bieżącą oraz przyszłą rekrutacją (wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w przesłanej dokumentacji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a także w kolejnych rekrutacjach organizowanych w przyszłości przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.”

Dodatkowe informacje:
Wyrażenie przez Panią/Pana powyższej zgody jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

Ma Pan/Pani prawo w każdym momencie do wycofania niniejszej zgody. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

UWAGA:

Zgodnie z art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko,
2) datę urodzenia,
3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
4) wykształcenie,
5) kwalifikacje zawodowe,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Nie wymagamy podania jakichkolwiek innych danych. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, która została wyrażona poprzez wysłanie nam zgłoszenia rekrutacyjnego. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Młodszy Specjalista ds. wsparcia monitoringu

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SAO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna 21 godzin
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE SA) jest funduszem pożyczkowym dla małych i średnich firm, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Powstało w roku 1991, jego właścicielem jest francuski bank Crédit Coopératif. TISE jest partnerem państwowego Banku BGK. Jest jedynym polskim funduszem pożyczkowym certyfikowanym przez Komisję Europejską w zakresie udzielania mikrokredytów. Jest także członkiem założycielem i jedynym polskim przedstawicielem w Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA), którą tworzą instytucje zajmujące się finansowaniem projektów społecznych i etycznych. Między 2008 a 2020 rokiem TISE udzieliło ponad 7 tys. pożyczek o łącznej wartości miliarda złotych.

Obecnie poszukujemy kandydatki lub kandydata na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. wsparcia monitoringu

Miejsce pracy: Warszawa

Zadania:

 • Ustalanie przyczyn powstania zaległości w spłacie pożyczek i negocjowanie warunków spłaty
 • Kontakt z dłużnikami i motywowanie ich do zapłaty (kontakt telefoniczny, generowanie wezwań do zapłaty)
 • Kompletowanie dokumentacji w teczkach klientów
 • Budowanie relacji z przydzielonymi klientami
 • Wykonywanie zadań organizacyjno-administracyjnych 

Oczekiwania: 

 • Wykształcenie średnie lub studia w toku (mile widziani studenci zaoczni i wieczorowi prawa lub administracji)
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
 • Sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań z zachowaniem terminowości
 • Dobra znajomość MS Excel
 • Wysoki poziom samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań, inicjatywa w działaniu,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole i zaangażowanie
 • Wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowę o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dofinansowanie do kart MultiSport lub kart Kultura
 • Naukę języka francuskiego
 • Dobrą atmosferę wynikającą ze współpracy i dzielenia się wiedzą


Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE SA) jest funduszem pożyczkowym dla małych i średnich firm, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Powstało w roku 1991, jego właścicielem jest francuski bank Crédit Coopératif. TISE jest partnerem państwowego Banku BGK. Jest jedynym polskim funduszem pożyczkowym certyfikowanym przez Komisję Europejską w zakresie udzielania mikrokredytów. Jest także członkiem założycielem i jedynym polskim przedstawicielem w Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA), którą tworzą instytucje zajmujące się finansowaniem projektów społecznych i etycznych. Między 2008 a 2020 rokiem TISE udzieliło ponad 7 tys. pożyczek o łącznej wartości miliarda złotych.

Obecnie poszukujemy kandydatki lub kandydata na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. wsparcia monitoringu

Zadania:

 • Ustalanie przyczyn powstania zaległości w spłacie pożyczek i negocjowanie warunków spłaty
 • Kontakt z dłużnikami i motywowanie ich do zapłaty (kontakt telefoniczny, generowanie wezwań do zapłaty)
 • Kompletowanie dokumentacji w teczkach klientów
 • Budowanie relacji z przydzielonymi klientami
 • Wykonywanie zadań organizacyjno-administracyjnych 

Oczekiwania: 

 • Wykształcenie średnie lub studia w toku (mile widziani studenci zaoczni i wieczorowi prawa lub administracji)
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
 • Sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań z zachowaniem terminowości
 • Dobra znajomość MS Excel
 • Wysoki poziom samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań, inicjatywa w działaniu,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole i zaangażowanie
 • Wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowę o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dofinansowanie do kart MultiSport lub kart Kultura
 • Naukę języka francuskiego
 • Dobrą atmosferę wynikającą ze współpracy i dzielenia się wiedzą

Ogłoszenie archiwalne