Ta oferta pracy jest nieaktualna od 129 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Specjalista ds. Zamówień

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 13.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Kim jesteśmy:

  W firmie Roche 92 000 osób w ponad 150 krajach na całym świecie pracuje nad pokonywaniem barier w medycynie. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu staliśmy się jedną z wiodących na świecie firm działających w obszarze ochrony zdrowia. Nasz sukces opiera się na innowacyjności, ciekawości świata i różnorodności oraz postrzeganiu różnic, jako szans na dalszy rozwój.
   
  Roche Diagnostics Polska sp. z o.o. to wiodąca firma w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Aby przyczyniać się do rozwoju medycyny stawiamy sobie za cel ciągłe uczenie się i wzrost. Aktualnie poszukujemy osoby do pracy w Dziale Finansów, Logistyki i Administracji Przed i Po-Sprzedażnej na stanowisku:
  Młodszy Specjalista ds. Zamówień
  Miejsce pracy: biuro RDP w Warszawie
  Wymiar pracy: pełen etat
  Umowa na zastępstwo


  Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

  • Organizacja i realizacja projektów zakupowych w zakresie towarów i usług
  • Zamawianie towarów i usług od dostawców krajowych i zagranicznych oraz monitorowanie realizacji dostaw
  • Efektywne zarządzanie procesem zakupowym, w tym poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie zakupów oraz pozyskiwanie potencjalnych dostawców
  • Zarządzanie dostawcami, w tym: pozyskiwanie i analiza ofert, oceny dostawców 
  • Planowanie zakupów oraz utrzymanie prawidłowych zapasów
  • Przygotowanie raportów i analiz kosztowych, okresowe monitorowanie osiąganych wyników
  • Prowadzenie ewidencji oraz archiwizacja dokumentacji dotyczącej zakupów

  Kandydatkę/Kandydata powinny cechować:

  • Wykształcenie wyższe,  preferowane z zakresu ekonomii, logistyki lub pokrewne
  • Preferowane doświadczenie w pracy w dziale zakupów
  • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • Umiejętność negocjacji oraz poszukiwania rozwiązań efektywnych kosztowo
  • Umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz  systemów MRP
  • Zdolności analityczne
  • Umiejętność pracy pod presją czasu
  • Kreatywność i inicjatywa w działaniu
  • Odporność na stres oraz umiejętność pracy w dynamicznych warunkach
  • Samodzielność i dobra organizacja pracy
  • Sumienność i dokładność

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy na zastępstwo
  • atrakcyjny pakiet socjalny
  • pracę w międzynarodowym środowisku
  • możliwość rozwoju zawodowego

  Jeżeli...

  Jesteś osobą, która chce mieć wpływ na swój rozwój i szukasz firmy, która zapewni Ci możliwość realizacji twoich własnych celów niezależnie od zajmowanego stanowiska lub lokalizacji, jeżeli szukasz posady, która nie określa granic samorealizacji, ale będzie jej początkiem … następny krok należy do Ciebie.

  Aplikuj poprzez przesłanie CV z listem motywacyjnym do dnia 31 lipca 2018 wpisując w tytule maila: „Młodszy Specjalista ds. Zamówień”.
  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
  Jednocześnie wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli przesłanej w załączeniu do wiadomości. 
  aplikuj
  bottom
  Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa, danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) w związku z procesem rekrutacji pracowników”.
  Kandydat powinien wskazać dodatkowo, iż:
  „Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.,
  jeżeli chce, aby jego aplikacja była brana pod uwagę także w kolejnych naborach pracowników.
   
   
  Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
  Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych”.
  Lub
  „Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.,
   
  Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
   
  INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
   
  Administratorem danych osobowych jest Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa (dalej Spółka).
  Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
   
  Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych:
  • rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem – podstawa prawna – w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, podstawą prawną jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez dodanie oświadczenia zgody w przesłanych dokumentach lub poprzez jednoznaczne działanie polegające na złożeniu aplikacji w związku z ogłoszeniem klikając przycisk Aplikuj/Aplikuj. Przetwarzanie danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
  • przyszłe procesy rekrutacyjne – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.
   
  Odbiorcy danych:
  • upoważnieni pracownicy administratora danych,
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, dostawcy usług IT, audytorzy zewnętrzni, - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług
   
  Dobrowolność podania danych:
  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.
   
  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  Przysługuje Panu/Pani prawo:
  • dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
  • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
  • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.