Młodszy specjalista ds. zarządzania danymi

mBank S.A.

 • Łódź, łódzkie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Pełny etat
 • Młodszy specjalista (Junior)
 • rekrutacja zdalna
Młodszy specjalista ds. zarządzania danymiNumer ref.: SPE/205/1121

Zapraszamy do zapoznania się z rekrutacją, którą prowadzimy do Wydziału Zarządzania Danymi w Departamencie Zarządzania Projektami i Architekturą Ryzyka w mBanku.

 

U Nas będziesz miał/miała okazję:

 • pracować z wykorzystaniem najnowszych technologii
 • rozwijać i utrzymywać marty danych ryzyka oraz systemy ryzyka
 • brać udział w projektach informatycznych
 • współpracować z obszarem hurtowni danych
 • dbać o jakość danych ryzyka
 • automatyzować procesy

 

Szukamy Ciebie, jeśli:

 • znasz zagadnienia z obszaru relacyjnych baz danych i potrafisz odpytywać bazę danych wykorzystując język SQL
 • nauka nowego języka programowania nie przyprawia Cię o ból głowy
 • interesuje Cię praca z wykorzystaniem najnowszych technologii (SAS, Oracle, Python)
 • dobrze posługujesz się pakietem MS Office: Excel, Word, Power Point
 • znasz język angielski w stopniu umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej
 • posiadasz umiejętności analityczne
 • pracujesz samodzielnie, systematycznie i odpowiedzialnie
 • szybko się uczysz i chcesz rozwijać swoje kompetencje
 • posiadasz wyższe wykształcenie w kierunku informatyka, ekonometria, matematyka, statystyka

 

Mile widziane kompetencje to:

 • znajomość języka SAS 4GL oraz języka makr
 • znajomość języka Python
 • umiejętność pracy w zespole Agile/Scrum

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne