Oferta pracy

Młodszy Specjalista Inżynieryjno-Techniczny w Zakładzie Metod Spektrometrycznych

NARODOWY INSTYTUT LEKÓWO firmie

NARODOWY INSTYTUT LEKÓW

Chełmska 30/34

Warszawa

Dyrektor Narodowego Instytutu Leków zaprasza do udziału w rekrutacji na stanowisko:

MŁODSZEGO SPECJALISTY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY W ZAKŁADZIE METOD SPEKTROMETRYCZNYCH

Chciał(a)byś brać udział w projektach naukowo-badawczych mających na celu opracowanie nowych postaci produktów leczniczych a także nowych metod preparatyki laboratoryjnej. Rozwijać swoje kompetencje i  umiejętności w zakresie technik analitycznych oraz mieć wkład w tworzenie publikacji naukowych.


Szukamy właśnie Ciebie!


Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Rozwój nowych postaci produktów leczniczych;
 • Rozwój instrumentalnych technik analitycznych (GC-FID, GC-NPD, GC-MS, LC-UV,
  LC-MS/MS, LC-HRMS, ICP-MS, LC-ICP-MS);
 • Opracowanie nowych metod preparatyki laboratoryjnej;
 • Udział w opracowaniu wyników prowadzonych badań;
 • Udział w przygotowaniu manuskryptów publikacji;
 • Udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe preferowane: farmacja lub chemia;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Wiedza w zakresie postaci produktów leczniczych szczególnie postaci celowanych;
 • Umiejętność biegłego posługiwania się podstawowymi metodami chemii analitycznej;
 • Chęć wykonywania pracy naukowej;
 • Ciekawość poznawcza,
 • Umiejętność pracy w grupie, jak również zdolność do pracy samodzielnej.

Wymagane dokumenty: 

 • CV

Oferujemy: 

 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Praca w znaczącej instytucji naukowej;
 • Pakiet socjalny;
 • Wsparcie merytoryczne, praktyczne i organizacyjne;
 • Praca naukowa z możliwością poznania najnowocześniejszych trendów w zakresie postaci farmaceutycznej produktów leczniczych, jak i instrumentalnych metod badawczych oraz powiększenia posiadanego dorobku naukowego.
 • Możliwość uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych oraz pozyskania dodatków grantowych;
 • Szansę na poznanie nowych obszarów naukowo-badawczych, w tym współpracy z biznesem.

Uprzejmie informujemy, że będziemy się kontaktować z wybranymi osobami.

Rekrutacja może zostać zakończona bez wyłonienia kandydata.

Po zakończeniu procesu rekrutacji oferty odrzucone podlegają zniszczeniu.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy