Prosimy do aplikacji dołączyć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o z siedzibą w Wałbrzych (dalej „Pracodawca”), na przetwarzanie danych osobowych podanych przez mnie dobrowolnie, które wykraczają poza katalog danych, jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu zatrudnienia. Zostałem poinformowany, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Obowiązek informacyjny:

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

1)             spółki z grupy kapitałowej Pracodawcy,

2)             podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie: wykonywania badań lekarskich, przygotowania odzieży roboczej

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

1)             do zakończenia rekrutacji w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji,

2)             do 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

 

Informujemy, że:

1)             jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

2)             przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych;

3)             przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

4)             podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.

 

Wyrażam zgodę Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o., dalej „Pracodawca”, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Zostałem poinformowany, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

 

 

…………………………………………………………

Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Młodszy specjalista IT

Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.O firmie

Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Japońska 6

Jelcz-Laskowice

top

Młodszy specjalista IT

Miejsce pracy: Jelcz-Laskowice
Pracownicy są dla nas bardzo ważni.
 
To oni współtworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Wspólnie tworzymy nowe technologie, obecnie TNGA (Toyota New Global Architecture). Nowe projekty to rozwój nie tylko firmy, ale i pracowników.

W oddziałach w Jelczu Laskowicach oraz Wałbrzychu uruchamiamy nowe linie produkcyjne hybrydowych silników i skrzyni biegów. W związku z dynamicznym rozwojem nasz zespół w Polsce w latach 2018-2020 powiększy się o kilkaset osób.

Do tej pory do naszego zakładu w Jelczu-Laskowicach zatrudniliśmy już ponad 700 osób i w związku z dalszym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko: Młodszy Specjalista IT.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • wsparcie techniczne (Helpdesk – I linia wsparcia) pracowników Toyoty w Jelczu-Laskowicach;
 • utrzymanie lokalnej infrastruktury IT (komputery/laptopy, drukarki, telefony VoIP, telefony komórkowe, sieć LAN/WiFi) w zakresie instalacji, konfiguracji, monitoringu, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej oraz inwentaryzacji;
 • współpracę z dostawcami w zakresie napraw i modernizacji sprzętu komputerowego;
 • pomoc w instalacji, konfiguracji i użytkowaniu oprogramowania biurowego i produkcyjnego;
 • pomoc w prowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi oprogramowania używanego w firmie.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w Toyocie – jednej z największych i najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie;
 • pracę w środowisku charakteryzującym się wysoką kulturą zarządzania i rozwiniętą technologią;
 • pakiet świadczeń, m.in. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie.

 

Idealnego kandydata charakteryzuje:

 • wykształcenie wyższe lub studenci ostatniego roku;
 • dobra znajomość obsługi i administrowania systemem Windows 10;
 • dobra znajomość Microsoft Office 2016/2019;
 • dobra znajomość oprogramowania z rodziny Office 365;
 • zdolność w diagnozowaniu i ustaleniu przyczyn źródłowych problemów, których doświadczają użytkownicy w trakcie swojej pracy z systemem Windows;
 • dobra znajomość sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne, laptopy, tablety, smartfony, drukarki, skanery);
 • praktyczna wiedza z zakresu sieci LAN, WLAN;
 • umiejętność przygotowywania dokumentacji i instrukcji;
 • umiejętności usprawniania procesów i metod pracy związanych z utrzymywaniem środowiska informatycznego;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
 • umiejętność tworzenie skryptów PowerShell;
 • umiejętność tworzenie raportów z wykorzystaniem PowerBI;
 • znajomość zagadnień sieci komputerowych na poziomie CCNA;
 • znajomość HTML5, MS SQL;
 • doświadczenie w technologiach IoT;

 

Pracownicy są dla nas bardzo ważni.
 
To oni współtworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Wspólnie tworzymy nowe technologie, obecnie TNGA (Toyota New Global Architecture). Nowe projekty to rozwój nie tylko firmy, ale i pracowników.

W oddziałach w Jelczu Laskowicach oraz Wałbrzychu uruchamiamy nowe linie produkcyjne hybrydowych silników i skrzyni biegów. W związku z dynamicznym rozwojem nasz zespół w Polsce w latach 2018-2020 powiększy się o kilkaset osób.

Do tej pory do naszego zakładu w Jelczu-Laskowicach zatrudniliśmy już ponad 700 osób i w związku z dalszym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko: Młodszy Specjalista IT.
Młodszy specjalista IT

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • wsparcie techniczne (Helpdesk – I linia wsparcia) pracowników Toyoty w Jelczu-Laskowicach;
 • utrzymanie lokalnej infrastruktury IT (komputery/laptopy, drukarki, telefony VoIP, telefony komórkowe, sieć LAN/WiFi) w zakresie instalacji, konfiguracji, monitoringu, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej oraz inwentaryzacji;
 • współpracę z dostawcami w zakresie napraw i modernizacji sprzętu komputerowego;
 • pomoc w instalacji, konfiguracji i użytkowaniu oprogramowania biurowego i produkcyjnego;
 • pomoc w prowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi oprogramowania używanego w firmie.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w Toyocie – jednej z największych i najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie;
 • pracę w środowisku charakteryzującym się wysoką kulturą zarządzania i rozwiniętą technologią;
 • pakiet świadczeń, m.in. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie.

 

Idealnego kandydata charakteryzuje:

 • wykształcenie wyższe lub studenci ostatniego roku;
 • dobra znajomość obsługi i administrowania systemem Windows 10;
 • dobra znajomość Microsoft Office 2016/2019;
 • dobra znajomość oprogramowania z rodziny Office 365;
 • zdolność w diagnozowaniu i ustaleniu przyczyn źródłowych problemów, których doświadczają użytkownicy w trakcie swojej pracy z systemem Windows;
 • dobra znajomość sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne, laptopy, tablety, smartfony, drukarki, skanery);
 • praktyczna wiedza z zakresu sieci LAN, WLAN;
 • umiejętność przygotowywania dokumentacji i instrukcji;
 • umiejętności usprawniania procesów i metod pracy związanych z utrzymywaniem środowiska informatycznego;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
 • umiejętność tworzenie skryptów PowerShell;
 • umiejętność tworzenie raportów z wykorzystaniem PowerBI;
 • znajomość zagadnień sieci komputerowych na poziomie CCNA;
 • znajomość HTML5, MS SQL;
 • doświadczenie w technologiach IoT;

 

Ogłoszenie archiwalne