Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Młodszy specjalista laboratoryjny

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Księcia Ziemowita 53

Targówek

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • przygotowywanie próbek do analiz

 • sprawdzanie zgodności oznaczeń próbek z dokumentacją

 • prowadzenie stosownej dokumentacji z wykonywanych badań zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz regulacjami WADA

 • czynny udział w aktualizacji istniejących procedur i opracowywaniu nowych

 • praca z systemem LIMS (Laboratory Information Management System).

Nasze wymagania

 • legitymowania się dyplomem inżyniera, licencjata i/lub magistra, lub posiadaniem wykształcenia średniego i 4 lat doświadczenia na podobnym stanowisku,

 • znajomości pakietu Office w szczególności Word i Excel,

 • dokładności, sumienności i umiejętności analitycznego myślenia,

 • umiejętności pracy w zespole oraz zarządzania własnym czasem,

 • otwartości na nowe wyzwania.

 • Dodatkowo mile widziane:

 • podstawowa znajomość systemów zarządzania jakości w laboratoriach,

 • doświadczenie w pracy w instytucjach z wdrożonym systemem zarządzania jakości,

 • doświadczenie w pracy z bazami danych,

 • znajomości języka angielskiego,

 • Życiorys oraz CV;

 • List motywacyjny zawierający oczekiwania finansowe;

 • Dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie oraz przebieg pracy zawodowej;

 • Certyfikaty potwierdzające zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności.

 • Termin i miejsce składania ofert oraz dokumentów:

 • Kandydaci aplikujący na stanowisko młodszego specjalisty laboratoryjnego, proszeni są o składanie dokumentów:

 • w formie papierowej, osobiście w sekretariacie PLAD, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs - młodszy specjalista laboratoryjny”.

 • drogą elektroniczną na adres: [email protected] wpisując w temacie „Konkurs – młodszy specjalista laboratoryjny”

 • drogą elektroniczną w odpowiedzi na ogłoszenie w portalu pracuj.pl

 • bądź

 • pocztą na adres: ul. Księcia Ziemowita 53 bud. 4, 03-885 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – młodszy specjalista laboratoryjny”.

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać do nieprzekraczalnego terminu zakreślonego na dzień 15.08.2022r, do godziny 09:00. Liczy się data wpływu dokumentów złożonych w formie papierowej osobiście. W przypadku złożenia zgłoszenia drogą pocztową za datę jego złożenia uważa się datę stempla placówki pocztowej operatora publicznego

 • Inne informacje:

 • Polskie Laboratorium Antydopingowe zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

To oferujemy

Oferujemy:

a) pracę pełną wyzwań w organizacji o stabilnej pozycji na rynku,

b) możliwość rozwoju zawodowego i nabycia nowych umiejętności,

c) miła atmosferę pracy w dynamicznym zespole

d) karta sportowa, prywatna opieka medyczna, lekcje języka angielskiego.

O nas

Polskie Laboratorium Antydopingowe jest wyspecjalizowaną jednostką, której głównym zadaniem jest zwalczanie dopingu w sporcie.