Młodszy Specjalista / Młodsza Specjalistka w Wydziale Planowania Sieci ODM w Radomiu

PSE S.A.

PSE S.A.

Stefana Żeromskiego 75

Śródmieście

Radom

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowywanie modeli obliczeniowych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE)

 • Przyjmowanie zgłoszeń do okresowych planów wyłączeń oraz ich wstępna weryfikacja

 • Prowadzenie bazy danych technicznych elementów KSE

 • Przygotowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej

 • Przygotowywanie schematów sieci dla potrzeb wykonywania analiz

 • Opracowywanie propozycji krótkoterminowych planów wyłączeń z zachowaniem kryteriów bezpieczeństwa pracy KSE, dla obszaru działania Obszarowej Dyspozycji Mocy (ODM) Radom

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne II stopnia: elektrotechnika, elektroenergetyka

 • Wiedza z zakresu elektroenergetyka/elektrotechnika, zagadnienia związane z pracą systemu elektroenergetycznego

 • Obsługa komputera w zakresie MS Office

 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego rozwiązywania problemów

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1-beginner

 • Umiejętność pracy w zespole, radzenie sobie ze stresem

 • Komunikatywność, asertywność

 • Prawo jazdy kategorii B

Mile widziane

 • Znajomość programu: AutoCAD, Corel, program PLANS

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • firmowa drużyna sportowa

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

 • system premiowy

 • dofinansowanie posiłków

 • bonusy świąteczne

PSE S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA odpowiadają za bezpieczną, efektywną i stabilną pracę systemu elektroenergetycznego na terenie całego kraju oraz aktywnie współtworzą europejski rynek energii elektrycznej.

Jesteśmy nowoczesną, innowacyjną firmą w centrum polskiej energetyki, a z efektów naszej pracy korzystają odbiorcy energii elektrycznej w całym kraju. Jako spółka Skarbu Państwa opieramy naszą działalność na zasadach zrównoważonego rozwoju i równego traktowania uczestników rynku energii.

Realizujemy jeden z najbardziej ambitnych programów rozwoju infrastruktury przesyłowej w Europie. W trosce o przyszłe pokolenia badamy i minimalizujemy nasz wpływ na środowisko oraz prowadzimy otwarty, transparentny dialog ze wszystkimi interesariuszami. Jako operator systemu przesyłowego mamy szerokie spojrzenie na wyzwania, przed którymi stoi dynamicznie zmieniająca się branża elektroenergetyczna i jesteśmy na nie gotowi.

Przewiń do profilu firmy