Miejsce pracy: Jankowice k. Poznania
Administratorem zbieranych danych jest w zależności od stanowiska, na które aplikujesz Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Przemysłowej 1, 62-080 Tarnowo Podgórne oraz Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Tytoniowej 2/6.

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji:

- w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa przetwarzania danych to podjęcie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), a także

- dla celów przyszłych rekrutacji (podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), jeśli zaopatrzysz swoje CV w zgodę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Przemysłowej 1, 62-080 Tarnowo Podgórne oraz Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Tytoniowej 2/6 w przyszłości na potrzeby dalszych postępowań rekrutacyjnych.” W takim wypadku Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez 3 lata.

Przepisy prawa zezwalają nam na przetwarzanie następujących, dotyczących Ciebie, danych osobowych:
 • imienia i nazwiska;
 • daty urodzenia;
 • danych kontaktowych;
 • wykształcenia;
 • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
Dodatkowo, przez naciśnięcie przycisku „Aplikuj teraz” wyrażasz zgodę na przetwarzanie wszelkich innych danych osobowych, jakie zamieściłeś w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym – zgoda ta dotyczy dodatkowych danych osobowych, które nie zostały wskazane w przepisach prawa, np. Twojego wizerunku. Potrzebujemy takiej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, abyśmy mogli przetwarzać je legalnie. Jeśli więc nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, w związku z którym składasz dokumenty rekrutacyjne, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, a w przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres w niej wskazany.

Masz prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki e-mailowej [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Masz prawo do żądania od nas, w każdym momencie, dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Masz prawo wniesienia skargi, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zebrane dane osobowe możemy udostępniać podmiotom współpracującym z nami w zakresie potrzebnym do obsługi procesów rekrutacyjnych. W żadnym razie nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Twoją sytuację prawną.

W przypadku potrzeby skontaktowania się w sprawie ochrony Twoich danych osobowych, możesz to zrobić, pisząc na adres: [email protected] lub też na nasz adres pocztowy podany w pierwszym akapicie.
Imperial Tobacco Polska S.A.

Młodszy Specjalista Rachunkowości Finansowej ds. Procesu Kosztowego

Imperial Tobacco Polska S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Imperial Tobacco Polska S.A.

Przemysłowa 1

Jankowice (pow. poznański)

top

 

 

Młodszy Specjalista Rachunkowości Finansowej
ds. Procesu Kosztowego
Miejsce pracy: Jankowice k. Poznania

 

Zakres odpowiedzialności 

 • Udział w projektach oraz wdrażanie usprawnień systemowych (SAP, QAD, systemy wspierające)
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów i wsparcie czynności z zakresu Procure-to-Pay
 • Wsparcie procesu zgłaszania i zmiany danych podstawowych dostawców przez pracowników Spółki
 • Analiza rzeczywistych terminów płatności
 • Pomoc w zakresie rozliczania podróży służbowych i zaliczek
 • Wsparcie audytów i kontroli w swoim obszarze odpowiedzialności
 • Współpraca z pozostałymi Działami Spółki i Centrum Usług Wspólnych

Umiejętności i doświadczenie

 • Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (MS Word, MS Excel)
 • Podstawowa znajomość przepisów podatkowych, ustawy rachunkowości, MSR/MSSF
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Roczne doświadczenie w obszarze rachunkowości
 • Umiejętność samodzielnego działania
 • Komunikatywność, umiejętność budowania relacji, umiejętność pracy w zespole

Dodatkowym atutem będzie znajomość programów księgowych (SAP, QAD, SRM) w szczególności w obszarze danych podstawowych dostawców, księgowania faktur i rozliczania płatności.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i stałego rozwoju
 • Możliwość częściowej pracy na zasadach home office
 • Bezpłatny dojazd z/do Poznania, Kościana
Dodatkowo oferujemy atrakcyjne warunki pracy, m.in.
 • Premię roczną – tzw. „trzynastkę”
 • Dofinansowanie do wakacji
 • Możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z pakietu medycznego, ubezpieczenia grupowego czy karty sportowo-rekreacyjnej

Po raz 10 jesteśmy jednym z najlepszych pracodawców w Polsce i po raz 3. jesteśmy wśród najlepszych pracodawców w Europie! Jesteśmy również w TOP10 pracodawców w Polsce
bottom

 

 

Młodszy Specjalista Rachunkowości Finansowej
ds. Procesu Kosztowego
Numer ref.: Miejsce pracy: Jankowice k. Poznania

 

Zakres odpowiedzialności 

 • Udział w projektach oraz wdrażanie usprawnień systemowych (SAP, QAD, systemy wspierające)
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów i wsparcie czynności z zakresu Procure-to-Pay
 • Wsparcie procesu zgłaszania i zmiany danych podstawowych dostawców przez pracowników Spółki
 • Analiza rzeczywistych terminów płatności
 • Pomoc w zakresie rozliczania podróży służbowych i zaliczek
 • Wsparcie audytów i kontroli w swoim obszarze odpowiedzialności
 • Współpraca z pozostałymi Działami Spółki i Centrum Usług Wspólnych

Umiejętności i doświadczenie

 • Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (MS Word, MS Excel)
 • Podstawowa znajomość przepisów podatkowych, ustawy rachunkowości, MSR/MSSF
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Roczne doświadczenie w obszarze rachunkowości
 • Umiejętność samodzielnego działania
 • Komunikatywność, umiejętność budowania relacji, umiejętność pracy w zespole

Dodatkowym atutem będzie znajomość programów księgowych (SAP, QAD, SRM) w szczególności w obszarze danych podstawowych dostawców, księgowania faktur i rozliczania płatności.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i stałego rozwoju
 • Możliwość częściowej pracy na zasadach home office
 • Bezpłatny dojazd z/do Poznania, Kościana
Dodatkowo oferujemy atrakcyjne warunki pracy, m.in.
 • Premię roczną – tzw. „trzynastkę”
 • Dofinansowanie do wakacji
 • Możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z pakietu medycznego, ubezpieczenia grupowego czy karty sportowo-rekreacyjnej

Po raz 10 jesteśmy jednym z najlepszych pracodawców w Polsce i po raz 3. jesteśmy wśród najlepszych pracodawców w Europie! Jesteśmy również w TOP10 pracodawców w Polsce

Ogłoszenie archiwalne