Oferta pracy

Młodszy Specjalista / Specjalista ds. Utrzymania Systemów IT/ DP

Polska Agencja Żeglugi PowietrznejO firmie

 • Poznań, wielkopolskie

 • Ogłoszenie wygasło 16 dni temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Młodszy Specjalista / Specjalista ds. Utrzymania Systemów IT/ DPNumer ref.: 7/2021

Główne zadania na stanowisku:

 • obsługa i eksploatacja systemów transmisji danych / sieciowych / DP (konfiguracja, monitorowanie, sprawdzanie stanu technicznego, kontrolowanie parametrów urządzeń, wykonywanie przeglądów i konserwacji powierzonych urządzeń oraz usuwanie awarii/ usterek),
 • przygotowanie meldunków o usterkach i nieprawidłowościach w pracy systemów i urządzeń,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej, rejestru części zamiennych itp.,
 • kontakt z producentami eksploatowanych urządzeń i systemów,
 • uczestnictwo w projektach, szkoleniach branżowych, krajowych oraz zagranicznych.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie min. średnie techniczne, preferowane o specjalności: elektronika, telekomunikacja, teleinformatyka, informatyka, radiokomunikacja oraz pokrewne lub kierunkowe z zakresu urządzeń lotniczych,
 • wymagane doświadczenie zawodowe
  na stanowisko specjalisty: przy wykształceniu wyższym - min. 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym min. 2 lata na stanowisku związanym z wyuczonym zawodem, przy wykształceniu średnim - min. 8 lat doświadczenia zawodowego, w tym min. 2 lata na stanowisku związanym z wyuczonym zawodem,
  na stanowisko  młodszego specjalisty: min. 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z wyuczonym zawodem,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min.B1,
 • biegła znajomość obsługi komputera ( pakiet MS Office), systemów operacyjnych Windows, aplikacji internetowych,
 • dobra znajomość zagadnień dotyczących lokalnych sieci komputerowych, telekomunikacji, informatyki,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność konstruktywnego podejścia do problemu w celu znalezienia jak najlepszych rozwiązań.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • benefity pozapłacowe: ubezpieczenie medyczne, dofinansowanie wypoczynku tzw. "grusza", PPE, pakiet dodatkowych ubezpieczeń itp.,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w branży kontroli ruchu lotniczego, w jedynej tego typu Agencji w Polsce.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia: 09.02.2021 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polska
Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, ul. Wieżowa 8 02-147, jako pracodawca,
za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa UODO inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego 2, natomiast inne dane, w tym
dane do kontaktu, na podstawie zgody 3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także
w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę 4, która może zostać
odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie 5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz instytucje i organizacje współpracujące, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)  prawo do usunięcia danych osobowych;

5)  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 1. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie dokonuje profilowania danych osobowych

 

Za wszystkie aplikacje dziękujemy.
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy