Ta oferta pracy jest nieaktualna od 252 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy specjalista/specjalista/starszy specjalista ds. zgodności i ZSZ

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2017-10-13

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

  Młodszego specjalisty/specjalisty/starszego specjalisty ds. zgodności i ZSZ
  Miejsce pracy: Warszawa

  Zadania na stanowisku:

  1. Badanie spójności i adekwatności dokumentacji w odniesieniu do zgodności z wewnętrznymi aktami kierowania, ZSZ oraz przepisami zewnętrznymi,
  2. Udział w działaniach związanych z utrzymaniem i rozszerzeniem certyfikatu PAŻP,
  3. Zapewnienie utrzymania i doskonalenia ZSZ w PAŻP,
  4. Monitorowanie wdrażania działań naprawczych wynikających z prowadzonego przez ULC nadzoru bieżącego instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, wydanych przez PKBWL zaleceń dotyczących bezpieczeństwa oraz innych działań związanych z ZSZ,
  5. Monitorowanie aktualności przepisów i norm dotyczących służb żeglugi powietrznej oraz ZSZ, pozyskiwanie i kompletacja aktów prawnych, inicjowanie działań wynikających ze zmian przepisów w tym zakresie,
  6. Przygotowywanie i wykonywanie testów zgodności w obszarze dotyczącym PAŻP,
  7. Doradztwo dla komórek organizacyjnych PAŻP (pod kątem zgodności procesów, regulacji wewnętrznych oraz innych inicjatyw biznesowych z przepisami prawa, wytycznymi regulatorów rynku oraz innymi regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi) dotyczących zgodności w PAŻP,
  8. Wsparcie przy identyfikacji ryzyka związanego z brakiem zgodności, prowadzenie postępowań wyjaśniających polegających na analizie i wyjaśnieniu zidentyfikowanego ryzyka braku zgodności oraz przygotowywanie raportów z zakresu zdarzeń dotyczących ryzyka braku zgodności dotyczących PAŻP,
  9. Współpraca przy tworzeniu regulacji dotyczących antykorupcji oraz wsparcia działań etycznych,
  10. Promowanie świadomości obowiązujących ram prawnych i standardów regulacyjnych poprzez identyfikowanie potrzeb edukacyjnych i edukowanie pracowników z zakresu obowiązków wynikających z zasad zgodności

  Wymagania wobec kandydatów:

  • wykształcenie wyższe (preferowane: prawo, ekonomia, administracja, zarządzanie)
  • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego dla stanowiska młodszego specjalisty, 4 lata doświadczenie zawodowego dla stanowiska specjalisty i min. 6 lat doświadczenia zawodowego dla stanowiska starszego specjalisty,
  • doświadczenie związane z compliance, antykorupcja, etyka, ryzyko, audyt, kontrola, systemy zarządzania
  • znajomość zasad przeprowadza audytu, kontroli, inspekcji, testów
  • wiedza z zakresu kontroli zarządczej i systemów kontroli wewnętrznej
  • wiedza z zakresu compliance, systemów antykorupcyjnych, etyki, ryzyka
  • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
  • umiejętność pracy w zespole, argumentowania i negocjacji
  • umiejętność opracowania sprawozdań
  • umiejętność pracy pod presją czasu oraz w warunkach stresu 

  Mile widziane:

  • wiedza specjalistyczna z obszaru lotnictwa cywilnego
  • znajomość angielskiego na poziomie B1
  • umiejętność prezentacji i prowadzenia szkoleń
  • szkolenia / studia podyplomowe z zakresu compliance, systemów antykorupcyjnych, etyki, ryzyka
  • szkolenia / studia podyplomowe z obszarów systemów zarządzania, audytu, kontroli, lotnictwa cywilnego, zarządzanie ruchem lotniczym

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • Pakiet benefitów (ubezpieczenie medyczne, bogaty pakiet świadczeń socjalnych).

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie do dnia 27.10.2017 aplikacji zawierającej:
  CV z dopiskiem w tytule: AQC

  Dokumenty powinny zawierać informację: „Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, ul. Wieżowa 8, moich danych osobowych w zakresie zawartym w mojej aplikacji w celu przeprowadzenia rekrutacji”.

  Aplikacje nie opatrzone klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Wieżowej 8, jako administrator danych, informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w CV i listach motywacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie.

  Podstawą podania danych jest art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.


  Za wszystkie aplikacje dziękujemy.

  Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.