Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Młodszy Specjalista w Dziale Prawnym

KRAJOWE CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

3 650 brutto / mies.
 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 18 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • młodszy specjalista (Junior)
 • praca stacjonarna
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w realizację zadań Działu Prawnego KCPU, które obejmują:

 • sporządzanie projektów umów i porozumień;

 • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń, dotyczących alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych i problemów z nimi związanych;

 • opiniowanie i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień z zakresu stosowania prawa w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych m.in. w zakresie stosowania prawa w obszarze zdrowia publicznego; wydawania i cofania zezwoleń, procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, finansowania zadań wpisanych w gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych, a także innych regulacji dotyczących lokalnych ograniczeń w dostępie do alkoholu, reklamy napojów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym;

 • podejmowanie interwencji w związku naruszeniem zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży napojów alkoholowych w Internecie;

 • reprezentowanie KCPU z upoważnienia Dyrekcji przed organami ścigania w związku z naruszeniami przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 • przygotowywanie Zarządzeń Dyrektora KCPU i innych wewnętrznych dokumentów (regulaminów, zestawień, wytycznych, wzorów umów) związanych z funkcjonowaniem instytucji;

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

 • opiniowanie i częściowe opracowywanie dokumentacji związanej z udzielaniem dotacji zgodnie z zapisami ustawy o zdrowiu publicznym;

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora w zakresie obsługi prawnej oraz zadań ustawowych KCPU.

Nasze wymagania

 • Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo;

 • dobra znajomość języka angielskiego;

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

 • biegła umiejętność posługiwania się programami Microsoft Word i Excel.

 • Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole;

 • umiejętność organizacji pracy;

 • umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej.

 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV;

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

To oferujemy

 • ciekawą i różnorodną pracę pozwalającą na zdobycie doświadczenia zawodowego, w tym także osobom rozpoczynającym wykonywanie zawodu;

 • wynagrodzenie 3650 zł brutto;

 • możliwość rozwoju zawodowego (możliwość sfinansowania przez pracodawcę aplikacji, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych), uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, w tym międzynarodowych;

 • dopłaty do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą;

 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego;

 • pracę w przyjaznym zespole;

 • wsparcie doświadczonych prawników.

O nas

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (dalej: Centrum) prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami. Centrum jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.