Młodszy Specjalista w Dziekanacie

 • Warszawa, mazowieckie
 • Łabiszyńska 25, 01-001 Warszawa, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 16.08.2019
 • Ważna jeszcze 24 dni (do 15.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
   
  Poszukujemy osoby na stanowisko:
  Młodszy Specjalista w Dziekanacie

                                      Miejsce pracy: Warszawa Targówek

   

  Opis stanowiska:

  • bezpośrednia obsługa administracyjna studentów
  • prowadzenie dokumentacji procesu dydaktycznego zgodnie obowiązującymi z przepisami i regulacjami
  • współpraca z wykładowcami w zakresie dokumentacji studentów
  • zapewnienie wymiany informacji ze studentem i wykładowcami w zakresie dokumentacji procesu dydaktycznego

  Kluczowe kompetencje:

  • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
  • doskonała umiejętność organizacji czasu w pracy
  • terminowość i dokładność wykonywanych zadań
  • inicjatywa i dynamizm w działaniu
  • zaangażowanie i otwartość na nowe wyzwania
  • samodzielność oraz umiejętność współpracy z zespołem

  Wymagania: 

  • wykształcenie min. średnie
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
  • doświadczenie w pracy administracyjnej na stanowisku związanym z obsługą klienta
  • dobra znajomość aplikacji biurowych (MS-Office)
  • dyspozycyjność do pracy od poniedziałku do piątku oraz w wyznaczone weekendy

  Oferujemy: 

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat
  • rozwój kwalifikacji zawodowych
  • możliwość podjęcia studiów podyplomowych na preferencyjnych warunkach
  • dodatkowe dni wolne od pracy
   

  www.wsb.pl/warszawa

  Zapraszamy osoby zainteresowane ofertą pracy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do 1.09.2019 r. poprzez przycisk: Aplikuj

  aplikuj
  Koniecznie zaznacz numer referencyjny oferty w temacie maila: D/W/08/19


  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

  Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wyższą Szkołę Bankową w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000). 

  Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie.
  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw, Kandydat może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

  Dane osobowe kandydata w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) par. 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:

  1. realizacji procesu rekrutacji (na podstawie Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. 

  Dane osobowe kandydata będą przetwarzane także:

  1. w zakresie wizerunku i innych danych przekazanych przez Kandydata na podstawie udzielonej przez Kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  2. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie udzielonej przez Kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

  Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. 
  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

  Dane osobowe kandydata zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat, liczonych od dnia złożenia aplikacji.

  Osobie przysługuje prawo:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • do sprostowania swoich danych,
  • do usunięcia swoich danych,
  • do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych.

  Każdemu kandydatowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
  Aby zapewnić możliwie najlepszy przebieg rekrutacji, dane osobowe Kandydata mogą zostać przekazane na zlecenie Administratora podmiotom, które je przetwarzają, a w szczególności dostawcom usług.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.