Ta oferta pracy jest nieaktualna od 306 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Specjalista w Sekcji Koordynacji Terenowej Eksploatacji

 • Radom, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2017-12-08

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poszukują kandydatów na stanowisko:

  Młodszy Specjalista w Sekcji Koordynacji Terenowej Eksploatacji
  Miejsce pracy: Radom
  BR/DE/SKTE/MS/12/17

  Zakres działań obejmuje:

  • Koordynowanie obciążeń zespołów eksploatacji sieci pod kątem efektywnej realizacji planu wykonawstwa prac eksploatacyjnych, dysponowanie zasobami zespołów eksploatacji sieci pomiędzy przypisanymi obszarami działalności w celu optymalizacji realizacji prac;
  • Koordynowanie rozwoju kompetencji zespołów eksploatacji sieci w ramach zatwierdzonego planu rozwoju;
  • Przygotowywanie raportów z zakresu zaangażowania zespołów eksploatacji sieci dotyczących zrealizowanych prac potencjałem własnym;
  • Monitorowanie oraz sporządzanie raportów w zakresie stanu realizacji zaleceń wynikających z protokołów Komisji Badania Zakłóceń i Kart Zakłóceń;
  • Sporządzanie zamówień oraz dokumentacji przetargowej (szacunków oraz opisu przedmiotu zamówienia) dla dostaw materiałów i usług na potrzeby działalności sekcji oraz działalności zespołów eksploatacji sieci zgodnie z zatwierdzonym Planem Zamówień;
  • Realizację zadań w zakresie nadzorowania posiadanych przez pracowników zespołów eksploatacji sieci, upoważnień oraz uprawnień wymaganych z punktu widzenia organizacji pracy i BHP;
  • Realizację zadań w zakresie kontroli czasu pracy pracowników sekcji oraz zespołów eksploatacji sieci; 
  • Sporządzanie i koordynacja realizacji planu kontroli obiektów stacyjnych oraz realizowanych prac eksploatacyjnych, remontowych i modernizacyjnych;
  • Sporządzanie i prowadzenie rejestru wyposażenia zespołów eksploatacji sieci, optymalizacja wykorzystania sprzętu, narzędzi oraz aparatury pomiarowej, w tym sprzętu BHP;
  • Optymalizowanie i koordynowanie miesięcznych oraz tygodniowych planów prac eksploatacyjnych i remontowych realizowanych na obiektach w skojarzeniu z planami wyłączeń oraz zadaniami inwestycyjnymi;
  • Nadzór nad prowadzeniem Książek Obiektów Budowlanych zlokalizowanych na obszarze stacji elektroenergetycznych;
  • Wspomaganie Laboratorium w realizacji badań i pomiarów na obiektach sieciowych na terenie kraju;
  • Udział w pracach Komisji Badania Zakłóceń. 

   

  Oczekiwane kompetencje:

  • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektroenergetyka/elektrotechnika;
  • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji („E1”); 
  • Znajomość zasad bezpiecznej organizacji pracy w energetyce; 
  • Znajomość budowy i  działania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych; 
  • Prawo jazdy kat. B; 
  • Odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętność posługiwania się urządzeniami komputerowymi (obsługa oprogramowania typu Word, Excel).

  Dodatkowym atutem będzie:

  • Staż pracy na stanowisku związanym z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych;
  • Znajomość języka angielskiego;
  • Umiejętność odczytywania dokumentacji technicznej;
  • Doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowej (specyfikacji przedmiotu zamówienia, szacunków);
  • Świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji („E1”) oraz dozoru („D1”) bez ograniczeń napięcia. 

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, do dnia

  22 grudnia 2017 r.

  Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

  PSE S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

   

  Administratorem danych jest Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancin-Jeziorna 05-520, Warszawska 165. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.