Ta oferta pracy jest nieaktualna od 195 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy specjalista w Sekretariacie Głównym

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 08.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

   zajmująca się badaniem rozwiązań klinicznych, ekonomicznych i organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia oraz wpływu ich finansowania na budżet systemu ochrony zdrowia, będąca jedyną tego typu instytucją w Polsce, poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

  Młodszy specjalista w Sekretariacie Głównym

  Miejsce pracy: Warszawa

  GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

  • zarządzanie korespondencją AOTMiT  i realizowanie zadań bezpośredniej obsługi Prezesa Agencji i Zastępców Prezesa;
  • uzgadnianie terminarzy wyjazdów i spotkań Prezesa i Zastępców Prezesa;
  • obsługa kancelaryjno-organizacyjna Agencji;
  • zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji przychodzącej, w tym: przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji, przesyłek;
  • rozdzielanie korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne;
  • prowadzenie ewidencji pism;
  • zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji wewnętrznej;
  • realizacja zadań związanych z systematyczną weryfikacją poprawności prowadzenia elektronicznej wersji dokumentacji opracowywanej w Wydziale;
  • prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Kancelaryjnej;
  • prowadzenie bieżącej korespondencji w ramach realizowanych zadań oraz jej archiwizacja zgodnie z wewnętrznymi przepisami Agencji;
  • wykonywanie innych powierzonych zadań związanych z obsługą administracyjno – biurową;
  • przestrzeganie obowiązującego obiegu dokumentacji;
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Agencji lub Dyrektora Biura Prezesa;
  • natychmiastowe informowanie bezpośredniego przełożonego o wszelkich problemach w realizacji powierzonych zadań;
  • prawidłowe i terminowe wykonywanie powierzonych zadań;
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

  OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW/KANDYDATEK:

  • Wykształcenie: wyższe
  • sprawne posługiwanie się pakietem MS Office 2007-2010, w szczególności arkuszem kalkulacyjnym Excel, Word oraz Power point;
  • znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  • umiejętność redagowania i formatowania pism;
  • sprawna obsługa sprzętu biurowego (fax, kserokopiarka);
  • znajomość zasad prowadzenia korespondencji urzędowej;
  • umiejętność wykonywania wielu zadań jednocześnie oraz ustalania priorytetów;
  • komunikatywność i wysoka kultura osobista;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • samodzielność i wysoka motywacja do pracy;
  • bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie.

  OFERUJEMY:

  • pracę w instytucji, która ma realny wpływ na kształtowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce;
  • wynagrodzenie zgodne z doświadczeniem zawodowym i kompetencjami;
  • awans, zgodny ze ścieżką kariery i regulaminem Agencji;
  • systematyczny rozwój zawodowy i udział w szkoleniach w kraju i zagranicą;
  • zdobywanie wiedzy w gronie profesjonalistów, posiadających szeroką wiedzę o systemie ochrony zdrowia;
  • pakiet socjalny dla pracownika i jego rodziny.

  PROCES REKRUTACJI:

  Proces rekrutacji odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy oraz Regulamin zatrudniania pracowników w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i wymaga realizacji wszystkich poniższych punktów:

  1. Zapoznanie się z formalnymi szczegółami oferty. Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Agencji oraz są do pobrania TUTAJ 
  2. Pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego - do pobrania TUTAJ
  3. Złożenie podpisanej aplikacji w wersji papierowej. Przesłanie pocztą w terminie do dnia 22.06.2018 roku (liczy się data wpływu dokumentów do siedziby Agencji), lub złożenie osobiście w sekretariacie Agencji pod adresem: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy aotmit/38/BP/18”, kompletu dokumentów wskazanego w treści ogłoszenia znajdującego się na stronie internetowej Agencji.